Kommer framtiden från skogen?

Skapad:

2018-09-17

Senast uppdaterad:

2023-02-16

Miljövänliga och återvinningsbara produkter gjorda på rester från industrin, som hjälmar, tyg och genomskinligt trä? Det låter kanske som science fiction, men är några av de nya skogsbaserade produkter som utvecklas just nu i Sverige och Finland och som i framtiden kan komma att ersätta många av de fossilbaserade material vi använder i dag. Kanske är cellulosa den nya plasten?

I EU-projektet BLOOM vill vi öka kunskapen om dessa nya produkter och material och hur vi kan minska vår miljöpåverkan och fossila avtryck genom att välja biobaserade produkter i vår vardag. Den regionala noden BLOOM Nordic Hub som nu startats av JAMK University of Applied Sciences i Jyväskylä, Finland, och Vetenskap & Allmänhet i Sverige, har som mål att öka allmänhetens kunskap om bioekonomi och nya skogsbaserade material och produkter. Vi vill också hjälpa forskningsinstitut, universitet och företag till bättre kommunikation och dialog kring sina produkter genom hela innovations- och forskningsprocessen.

Nya produkter och material från skogen

Jyväskylä i centrala Finland är landets centrum för forskning om skogsbaserade produkter och skogsindustri. Just nu byggs ett regionalt campus och en science park för bioekonomi vid JAMK där akademi, näringsliv och andra delar av samhället ska arbeta tillsammans för att ta fram hållbara lösningar och produkter.

En av de större forskningsaktörerna i centrala Finland är VTT Jyväskylä. I några av deras uppdrag ingår att utveckla och ta fram isolerings- och förpackningsmaterial från rester av skogsavfall, nya typer av pappersbaserade material som står emot värme och fukt, samt skogsbaserade material som i framtiden kan komma att ersätta plast.

”Cellulosa är den nya plasten” men för att få ut vår forskning på marknaden och till konsumenter behöver vi företag som kan satsa på denna nya forskning säger Elina Pääkönen Research Scientist VTT. ”

Ett annat exempel är den nya bioproduktsfabriken Metsä Fibre i Äänekoski. I det nybyggda besökscentret Pro Nemus vill de visa skogsägarna i koncernen, andra intressenter och besökare på skogens möjligheter, nya material och produkter som produceras i den nya fabriken.

Svensk forskning i framkant

Wallenberg Wood Science Center (WWSC), det nationella utbildnings- och forskningsinitiativet Treesearch samt RISE bioekonomi och medlemmarna i Skogsindustrierna, är några av de svenska organisationer som bedriver forskning på nya material och produkter från skogen. Målet för WWSC är att utbilda forskare på området och utveckla nya skogsbaserade material. Genomskinligt trä, nanocellulosa som kan användas för att till exempel tillverka material hårdare än kevlar, och det nya förpackningsmaterialet cellufoam, är några exempel.

Linda Fogelström, Wallenberg Wood Science Centre presenterar nya innovativa material vid BLOOM Nordic Hubs kick-off i mars  Stockholm.

BLOOM Workshops för intressenter

Målet med BLOOM Nordic Hub är att kommunicera möjligheterna och utmaningarna med bioekonomi liksom att öka kunskapen och efterfrågan på skogsbaserade produkter och material hos allmänheten. För att hjälpa forskningsinstitut, universitet och företag till bättre kommunikation och dialog kommer vi under november månad att arrangera workshops tillsammans med civilsamhället, forsknings- och innovationssektorn, akademi och utbildningssektorn, beslutsfattare och näringslivet, för att utveckla framtida kommunikationsaktiviteter kring bioekonomi och skogsnäring. Du som deltar kommer att få utbyta idéer, ambitioner och utmaningar, liksom dela med dig av åsikter och erfarenheter av bioekonomi.

Tillsammans skapar vi idéer om hur vi kan kommunicera med olika målgrupper. Läs mer på vår webb eller ta kontakt med någon av personerna nedan om du vill vara med.

Vill du veta mer och engagera dig?

Kontakta oss om du intresserad av att vara med i BLOOM Nordic Hub nätverket, medverka vid våra workshops, har frågor eller behöver mer information.

Vetenskap & Allmänhet, Sverige: Projektansvarig Maria Hagardt, eller Lotta Tomasson

JAMK University of Applied Sciences, Finland: Projektansvarig Kirsi Knuuttila, +358 40 776 88 80 eller Aino Voutilainen, +358 40 186 75 49.

Du hittar också mer information om projektet på BLOOMs webbplats.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *