Dialogseminarium: Politiska beslut på vetenskaplig grund

Skapad:

2018-07-04

Senast uppdaterad:

2024-02-22

Politiker som lutar sig mot vetenskap skapar bättre politiska förslag! Under Almedalsveckan bjöd Vetenskap & Allmänhet in alla politiska partier och almedalsbesökare till ett samtal om samspelet mellan forskning och politik som en del av kampanjen #Hurvetdudet.

Sju politiker står på en scen, med en teckentolk till vänster och moderatorn Cissi Askwall till höger.
Från vänster: Teckentolk, Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, (KD). Anders Edholm, vice partisekreterare (M). Michael Arthursson, partisekreterare, (C). Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson, (SD). Marléne Tamlin, sammankallande i partistyrelsen, (MP). Thomas Strand, riksdagsledamot, (S). Hanna Gedin, biträdande partisekreterare, (V). Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap&Allmänhet. Foto: Martin Bergman/VA

Som en del av March for Science, manifestation för vetenskap slöt ett 80-tal organisationer upp bakom kampanjen #Hurvetdudet och budskapet att låta vetenskaplig kunskap ta större plats i debatten. Tisdagen den 3 juli arrangerades ett dialogseminarium som avrundning på en hel dag med samtal på temat.

Politiker behöver förstås ta hänsyn till mycket mer än vetenskap – värderingar, ekonomi, opinionsläge och attityder i samhället. Därför behöver politiker också vara tydliga med på vilka grunder beslut fattas. Hur kan partierna bli bättre på att kommunicera vad som ligger bakom besluten? Hur kan besluten i högre grad byggas på vetenskap och fakta? Det var utgångspunkten för dialogseminariet som leddes av Cissi Askwall och Anders Sahlman på Vetenskap & Allmänhet.

Göran K Hansson, ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien, framhöll betydelsen av att aktuell forskning kommer samhället till del och utnyttjas i beslutsfattande, i synnerhet inom naturvetenskaperna.

En gång i tiden stod beslutsfattarna i kontinuerlig dialog med forskarsamhället, när det svenska universitetssystemet expanderade. I dag är det inte så.
– Göran K Hansson, Kungl. Vetenskapsakademien.

Tuula Teeri, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, betonade vikten av dialog mellan beslutsfattare och expertaktörer. Maria Tenje, ordförande för Sveriges unga akademi lyfte fram de tre största utmaningarna för att få till en dialog mellan forskare och politiker: Att höja meriteringsvärdet av den tredje uppgiften, de olika agendor och utgångspunkter som forskare respektive politiker har, och att det är tidskrävande att förmedla, liksom att sätta sig in i, forskningsresultat.

Under gruppdiskussioner samtalade deltagarna om hur samspelet mellan forskning och politik kan stärkas, följt av ett panelsamtal på samma tema med representanter för sju riksdagspartier. Bland annat lyftes vikten av en dialog mellan forskare och politiker, att bygga politiska beslut på vetenskaplig grund och att visa allmänheten hur vetenskaplig kunskap påverkar beslut. Forskare uppmanades att bjuda in politiker till samtal, och att få bättre förståelse för det politiska arbetet genom att engagera sig i ett parti.

Vetenskap & Allmänhets ordförande, Kerstin Norén, avslutade samtalet med att påminna om att forskningsresultat ofta är svåra att hitta, att forskningsprocesser kan vara olika tillförlitliga och vikten av att föra en dialog också om vilka resultat vi kan lita på.

Vi måste ha en gemensam dialog om vilka fakta man kan lita på.
– Kerstin Norén, ordförande, Vetenskap & Allmänhet.

Se hela samtalet nedan:

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *