Kunskap vägen till lycka?! – nio profiler i ny bok

Skapad:

2010-09-01

Senast uppdaterad:

2022-01-10

”Brist på kunskap göder fördomar”, menar Joakim Palme. ”Förtroende är lättare att fördärva än förvärva”, konstaterar Sören Holmberg. ”Samhället är ett pussel där bitarna ska gå i varandra”, säger Eva Swartz. De är tre av nio intervjuade i VAs nya bok Känsla för kunskap.

Boken är den tredje och avslutande delen av VAs studie Vetenskap & Värderingar som undersökt möjliga samband mellan människors värderingar, livsåskådning och bakgrund å ena sidan och deras syn på kunskap och forskning å den andra.

Image

Studiens tydligaste slutsats är att ”lyckonivå”, det vill säga huruvida man är tillfreds med livet, samhället och medmänniskorna, är starkt kopplad till kunskapssyn. Andra faktorer som spelar in är klasstillhörighet, utbildningsnivå, politiska värderingar och religiös tro.

I boken sammanfattas resultaten av VAs undersökningar. Därefter reflekterar Mohammad Fazlhashemi, Mats Gerdau, Sören Holmberg, Helle Klein, Joakim Palme, Maria Rankka, Christer Sturmark, Eva Swartz och Seher Yilmaz kring resultaten. De ger också förslag till hur intresset för kunskap kan öka och kunskapsklyftor i samhället överbryggas.

Avslutningsvis drar VA slutsatser och rekommenderar åtgärder för att kunskapssamhället ska kunna omfatta oss alla.

– Relansera bildningsidealet. Gör samverkan meriterande för forskare. Stöd lärare i att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt hos eleverna. Det är några av rekommendationerna som bottnar både i vad våra undersökningar visar och vad de intervjuade fört fram, säger Cissi Billgren Askwall, bokens redaktör.

Känsla för kunskap – nio röster om vetenskap och värderingar ges ut av Vetenskap & Allmänhet och kan laddas ned som pdf här.

Boken är gratis att hämta på föreningens kansli i Stockholm. Den kan också beställas här för 60 kr, som täcker kostnaden för hantering och porto. Ytterligare exemplar kostar 20 kr styck.

Läs mer om studien Vetenskap & Värderingar här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Kunskap vägen till lycka?! – nio profiler i ny bok

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *