Allmänhetens syn på djurförsök

Skapad:

2008-06-10

Senast uppdaterad:

2022-08-29

Vetenskapsrådets rapportserie 6:2008


Undersökningen som presenteras i denna rapport beskriver allmänhetens inställning till djurförsök på ett allmänt plan men också då det kopplas ihop med medicinska ändamål.

Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att bevaka djurförsöksfrågor inom forskningen och även ett ansvar för att informera om forskning och forskningsetiska frågor samt stimulera till debatt. Undersökningen är ett led i det arbetet.

Vetenskap & Allmänhet genomförde i samarbete med Vetenskapsrådet en undersökning år 2008 om allmänhetens attityder till djurförsök.

Drygt ettusen personer i ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning 16 år och äldre tillfrågades i januari 2008. Några frågor ställdes bara till en del av gruppen.

Resultaten visar att de flesta människor spontant tänker på medicinsk forskning när de hör ordet djurförsök, men många associerar också till smink och hygienprodukter.

De flesta – sju av tio – svenskar menar att djurförsök är acceptabelt i medicinsk forskning i syfte att finna bot för sjukdomar. Ungdomar är mest negativa. Av de 30% av de tillfrågade som var negativa till djurförsök anser 30% att det ändå kan finnas vissa tillfällen då det vore acceptabelt.

Vetenskap & Allmänhet, VA, genomförde undersökningen med hjälp av Synovate. Frågorna utformades av VA och Vetenskapsrådet i samråd.

Ladda ner rapporten här (In English)

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]