Så kan utbildning, forskning och innovation stärka civilsamhället

Skapad:

2021-06-21

Senast uppdaterad:

2023-02-13

Civilsamhället behöver spela en större roll framöver. Det menar initiativet Nysta som tagit fram mer än hundra förslag till hur ideell sektor bättre kan bidra till att lösa stora samhällsproblem i Sverige. Alla förslag finns i Nystarapporten som presenterades den 18 juni 2021. Vetenskap & Allmänhet har medverkat i förslagsdelen som rör utbildning, forskning och innovation.

Nystas mer än hundra förslag till hur ideell sektor bättre kan bidra till att lösa stora samhällsproblem i Sverige finns samlade i Nystarapporten.

Organisationer i civilsamhället har lång erfarenhet att möta samhällsutmaningar med innovation och nytänkande – och kan ge Sverige en nystart efter pandemin. Det är bakgrunden till att tusentals personer i civilsamhället varit engagerade i Nysta– civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. En mängd idéer och förslag till hur demokratin, välfärden och tilliten kan stärkas har tagits fram sedan sommaren 2020. Resultaten presenteras i Nystarapporten.

– Våra förslag till ett förnyat samhällskontrakt syftar inte bara till att reparera de skador som pandemin orsakat utan också till att ta itu med missförhållanden som funnits under längre tid och som vi menar att civilsamhället är bäst lämpat att lösa, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset och ordförande för Nysta.

I föreningssverige har miljoner svenskar genom åren samlats kring engagerande frågor, lärt sig praktisk demokrati och bidragit till samhällsförändringar. I Nystarapporten listas förslag till förändringar inom olika samhällsområden, riktade till politiker på alla nivåer.

Civilsamhällesvetenskap, innovationsstöd och bättre statistik

Vetenskap & Allmänhet har ingått i arbetsgruppen som utvecklat förslag som rör utbildning, forskning och innovation. Kunskapen om vad civilsamhället är och hur det kan bidra till samhällets utveckling behöver öka. Därför föreslår gruppen att akademisk utbildning i ämnet civilsamhällesvetenskap inrättas, liksom att Statistiska Centralbyrån ska utveckla ändamålsenlig statistik kring det civila samhället och att det ska vara självklart att särskilja civilsamhällets organisationer från privata företag i statistiken.

För att stärka civilsamhällets innovationsförmåga föreslås att främjandet av innovationer och företagande breddas så att även civilsamhällets organisationer kan ta del av rådgivning, coaching, verifiering, kontakter, mötesplatser och liknande insatser från Sveriges inkubatorer, hubbar och innovationskontor.

– Många politiker talar varmt om civilsamhället och understryker vikten av att samverka med ideell sektor. Samtidigt avspeglar varken innovationsstödet eller forskningsresurserna det civila samhällets betydelse och omfattning i Sverige, säger Cissi Askwall, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet.

Nystas arbetsgrupp kring utbildning, forskning och innovation har bestått av:

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *