Forskning för alla – ny rapport

Skapad:

2022-09-28

Senast uppdaterad:

2023-02-17

Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en förstudie som Vetenskap & Allmänhet gjort för Vetenskapsrådet. I en ny rapport ges förslag om hur en nationell plattform för nyheter och berättelser om forskning kan bli verklighet.

Förstudien, som Vetenskap & Allmänhet har genomfört under 2022, innehåller en kartläggning av behov och möjliga målgrupper, innehåll och tjänster. Den ger också rekommendationer för hur en svensk plattform kan etableras med utgångspunkt i webbplatserna forskning.se och Expertsvar. Slutsatserna bygger på intervjuer med ett 90-tal svenska aktörer, en användarundersökning, workshopar och studier av plattformar i andra länder.

Det finns ett stort intresse för en bred nationell samverkan kring forskningskommunikation.

– Det finns ett stort intresse för en bred nationell samverkan kring forskningskommunikation. Vanliga argument är att det skulle ge synergier, effektivare användning av resurser och större genomslag, säger Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet.

Vetenskapsrådet lyfter också fram hur pandemin och kriget i Ukraina har ökat behovet av att nå ut med forskningsbaserad kunskap, och menar att tajmingen för en svensk plattform är rätt.

– För att skapa förutsättningar för ett nationellt samarbete kring en plattform krävs nu dialog, samskapande och utveckling i flera steg. Detta är något som Vetenskapsrådet kommer att initiera under den närmaste tiden, säger Mikael Jonsson, kommunikationschef Vetenskapsrådet.

Förstudien är en fortsättning och fördjupning av kartläggningen Forskning.Framsyn från 2020.

Ta del av rapporten ovan eller hos VR: Forskning för alla – Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap

Torsdagen den 6 oktober 2022 anordnade Vetenskapsrådet ett webbinarium där resultaten av förstudien presenterades och diskuterades. Se det nedan.

Medverkande:

  • Cissi Askwall, generalsekreterare VA
  • Mikael Jonsson, kommunikationschef Vetenskapsrådet
  • Sara Tuncel, redaktör Forskning.se
  • Lena Söderström, projektledare VA

Moderator: Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Forskning för alla – Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap


Författare: Cissi Billgren Askwall, Gustav Bohlin, Helen Garrison, Lena Söderström och Oskar Tornborg, Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: September 2022

Antal sidor: 84

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Cissi Billgren Askwall

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *