Kategori: Påverkans- & utvecklingsprojekt

Vi vill påverka för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

VA inför forsknings- och innovationspropositionen: Satsa på samverkan!

Det finns ett stort gap mellan forskarvärlden och samhället. Men gapet kan överbryggas – om formella strukturer och individuella attityder förändras! VA föreslår regeringen att… Läs mer

Skapad:

2010-01-22 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109)

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning”. Läs mer

Skapad:

2009-03-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kunskap och samhälle = kunskapssamhälle?

Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet fanns på plats i Visby under Almedalsveckan 2008 med ett gemensamt seminarium som berörde kunskapssamhället. Ett sjuttiotal kvalificerade deltagare samlades… Läs mer

Skapad:

2008-07-28 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Samverkan på frammarsch

Samverkansuppgiften är nu ett etablerat förhållningssätt på Sveriges universitet och högskolor. Det visar Högskoleverkets uppföljning av hur lärosätena samverkar med det omgivande samhället. Läs mer

Skapad:

2008-06-02 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans”.

Kunskap är grunden för samhällets utveckling, tillväxt och välfärd. Vetenskapen påverkar människors vardag och svenskarnas tilltro till forskningens möjligheter att lösa viktiga mänskliga problem är… Läs mer

Skapad:

2008-05-30 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Stöd för samverkan saknas

Svenska forskare är mycket positiva till att samverka med omvärlden. Men stödet för samverkan är alltför svagt. Det visar en stor undersökning gjord vid Internationella… Läs mer

Skapad:

2007-12-24 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap angår alla! Samverkan i svensk forskningsstrategi

Samverkan med omvärlden uppfattas tyvärr som mindre viktigt inom många universitet och högskolor. Kraftfulla åtgärder krävs för att förändra dessa attityder. Vetenskap & Allmänhet, VA,… Läs mer

Skapad:

2007-12-20 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Measuring societal engagement – proposed indicators for resource…

In this report the association VA presents a number of initiatives and projects in Sweden and other countries, a discussion about possible indicators and a set… Läs mer

Skapad:

2007-11-02 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Mät samverkan – VA föreslår indikatorer

Poäng och pengar för öppna hus, populärvetenskapliga texter och tv-medverkan. Det kanske snart kan bli verklighet för forskare och högskolor. I en bilaga till Resursutredningen… Läs mer

Skapad:

2007-11-02 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Att mäta samverkan – förslag till indikatorer vid…

Skrivelse till Utbildningsdepartementet Läs mer

Skapad:

2007-11-02 |

Uppdaterad:

2022-11-23

Mer samverkan ger högre anslag

Ökad forskningskommunikation (”formidling”) är målet med ett nytt norskt förslag till resurstilldelningssystem. Ju mer universitet och högskolor samverkar med samhället, desto fler poäng får de.… Läs mer

Skapad:

2005-12-07 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Otillräcklig samverkan högskola-omvärld

Universitet och högskolor är inte tillräckligt bra på att samverka med omvärlden. Det konstaterar både Högskoleverket och Riksrevisionen i var sin ny rapport. Båda rapporterna… Läs mer

Skapad:

2005-03-06 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]