Yttrande över betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter” (SOU 2012:20)

Skapad:

2012-07-16

Senast uppdaterad:

2022-12-16

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning och inriktning av FoU vid statliga myndigheter (SOU 2012:20).

SOU_2012-20_remissvar_VA

Utredaren Per Tegnér har haft i uppdrag att kartlägga omfattning och inriktning av den forskning och utveckling som bedrivs av statliga myndigheter, inriktat på dels hur forskningen som bedrivs eller finansieras av myndigheterna kvalitetssäkras, dels om det sker något dubbelarbete mellan myndigheterna och universitet och högskolor.

Under samma tid som utredningen pågått, vintern och våren 2012, har VA studerat utvecklingen av forskningsbaserad kunskap vid svenska statliga myndigheter. Studien har genomförts inom ramen för IVA-projektet Agenda för forskning och resulterat i rapporten Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning.

VA och utredaren har kommit till liknande slutsatser och VAs remissvar stödjer utredningens rekommendationer och förslag.

Ladda ner pdf här.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]