Kategori: Påverkans- & utvecklingsprojekt

Vi vill påverka för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

VA demands that society be placed at the…

The public should be made a key partner in the research process! This is the message from VA in response to a Green paper published… Läs mer

Skapad:

2011-05-06 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Bättre samverkan inom skolforskningen efterlyses av utbildningsutskottet

Ett enigt utbildningsutskott anser att forskningen om skolan behöver utvecklas och att forskningens samverkan med beslutsfattarna behöver stärkas.  I ett pressmeddelande skriver utbildningsutskottet att forskningsresultaten… Läs mer

Skapad:

2011-04-18 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Intresset för samverkan ökar i Europa

Omfattningen av forskares kontakter med det omgivande samhället varierar mycket i olika delar av Europa. Det visar en ny kartläggning av utvecklingen i 38 länder. Läs mer

Skapad:

2011-04-14 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Fyra av tio hyser misstro mot experter på…

Debattartikel i DN av Camilla Modéer och Arne Modig. Läs mer

Skapad:

2010-10-12 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”Vändpunkt Sverige” (SOU 2010:28)

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande över Teknikdelegationens betänkande Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28). Läs mer

Skapad:

2010-10-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Synpunkter inför Sveriges inspel till EUs åttonde ramprogram

Vetenskap & Allmänhet, VA, arbetar för att stimulera öppenhet och dialog mellan forskning och samhälle. Vi har deltagit i ett flertal EU-stödda projekt och de… Läs mer

Skapad:

2010-10-05 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Hysterin kring pandemin – Science & Society 2010…

Sveriges strategi för att möta den annalkande nya influensan var lyckad. Visserligen dog fler unga än i en vanlig säsongsinfluensa, men smittspridningen begränsades mycket bra. Läs mer

Skapad:

2010-05-10 |

Uppdaterad:

2022-12-20

ODE/Samverkan och nytta i SLU-tappning

Referat från session på Högskoleverkets informatörskonferens Den första delen av seminariet handlade om projektet Omvärldsdialog och engagemang, ODE. Seminariet hölls av Anders Sahlman, tidigare projektledare… Läs mer

Skapad:

2010-05-07 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Hur klarade Sverige svininfluensan? Seminarium 20 april

Massor av handsprit, massvaccinering och massiv medierapportering präglade hösten. Valde Sverige rätt strategi inför den annalkande pandemin? Läs mer

Skapad:

2010-04-12 |

Uppdaterad:

2022-12-20

När ”samverkan” går för långt

Universitetens samverkansuppgift handlar om att kommunicera, samverka och ha utbyte med det omgivande samhället. Det handlar bland annat – men inte bara! – om samarbete… Läs mer

Skapad:

2010-03-24 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Släpp ut kunskapen i samhället!

Kunskap från Sveriges universitet och högskolor tas inte tillräckligt till vara, vare sig i debatten eller inför politiska beslut. Det framför KVA, IVA, KSLA och… Läs mer

Skapad:

2010-03-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Skapad:

2010-03-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]