Yttrande över rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor” (U2011/7356/UH)

Skapad:

2012-03-16

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Det vore bra att mäta lärosätenas samverkan med omvärlden, men fel att använda uppdragsutbildning och -forskning som ensidig indikator.

VA_Remissvar_U2011-7356-UH

Det skriver VA i sitt remissvar till Utbildningsdepartementet om rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor.

Förslaget att genomföra en pilotstudie med portfolios av fallstudier menar VA däremot är intressant och värt att pröva. En sådan portfolio med goda exempel kan tjäna som inspiration för andra, och därmed bidra till en långsiktig utveckling av samverkansarbetet.

Klicka här för att ladda ned remissvaret i pdf-format

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]