Kampen om kunskap – strategier för samverkan

Skapad:

2020-06-29

Senast uppdaterad:

2023-02-17

Forskare förväntas samverka med sitt omgivande samhälle i allt större utsträckning. Men vad menar vi med det? Och är samverkan alltid att föredra? Frågorna utforskas i boken Kampen om kunskap – Akademi och praktik och var utgångspunkten för ett dialog-webbinarium den 3 juni 2020 arrangerat av Vetenskap & Allmänhet och Ideell Arena.

Illustrationer: Axel Brechensbauer

I bokens tretton essäer ger forskare inom humaniora och samhällsvetenskap olika perspektiv på kunskap, vetenskap och bildning i gränslandet mellan akademi och praktik.

Webbinariet ville utmana med frågor om hur samverkan går till i praktiken. Om strategierna, förväntningarna, spänningarna. Och om det ömsesidiga lärandet.

Anna Jonsson, forskare vid företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet och en av bokens redaktörer, berättade att essäsamlingen vill belysa och diskutera hur kunskap förstås och genereras i samverkan. Hon beskrev att forskares förhållningssätt till samverkan ibland utmålas som antingen isolering i ett elfenbenstorn, eller mingel på ett marknadstorg. Till varje essä i boken finns en serieteckning som tolkar och illustrerar texten, gjord av Axel Brechensbauer.

Ideella organisationer vill gärna samverka med forskare för att få reflektera kring och förbättra sin verksamhet, men även för att få legitimitet, menade Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Praktiker och forskare kan också ha väldigt olika föreställningar om hur lång tid samarbetet kommer att ta.

God forskning tar tid, och måste så få göra, menade Magnus Karlsson, forskare och föreståndare vid Centrum för civilsamhällesforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Därför behöver långsiktighet också tillåtas i samverkansprojekten

Hur samverkan rent praktiskt kan gå till, beskrev Maria Hagardt, projektledare för EU-projektet ORION Open Science vid Vetenskap & Allmänhet. I projektet testas en rad samverkansformat, som till exempel medborgardialoger, samskapande aktiviteter, poddar, online-kurser, medborgarforskning och konstutställningar.

I mindre grupper diskuterade de 30-talet deltagarna vad strategisk samverkan innebär för dem. Några svar, som redovisades via menti, var nya frågor att reflektera över, integration och respektfullt samarbete. att ta och få tid att hitta former och syften, gemensam värdegrund, långsiktighet och ett tydligt mål.

Flera deltagare dröjde sig kvar vid frågor om tid och komplexitet. Är vi för otåliga? Gör vi det för enkelt för oss? Kräver vi för snabbt genomslag?

I boken menar redaktörerna att synen på relationerna mellan akademi och praktik behöver nyanseras och fördjupas. Det kommer självklart både Ideell Arena och Vetenskap & Allmänhet att återkomma till i fler samtal framöver.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *