VA tycker till om lärosätenas resurstilldelning

Skapad:

2018-05-25

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Styr- och resursutredningen, STRUT, presenterade i början av 2018 ett första modellförslag för hur våra statliga lärosäten ska styras och hur resurstilldelningen ska organiseras. VA har nu lämnat kommentarer på förslaget till utredningen.

I våra kommentarer på modellförslaget till utredningen framgår att VA delar utredningens syn på att dagens styrning är kortsiktig och för svagt samordnad, samt att dagens system försvårar att ny kunskap kommer hela samhället till gagn. Vi saknar dock ett explicit resonemang om hur samverkan ska integreras i det slutliga förslaget, trots att utredningsdirektivet stipulerar att samverkan ska premieras ekonomiskt i det nya systemet för resurstilldelning. VA betonar också att samverkan inte bör ses som en ”överföring” från en part till en annan, utan som en ömsesidig och interaktiv process.

Ta del av modellförslaget ”Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor” på utredningens webbplats.

Läs VAs kommentar här (pdf).

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *