Avgrund mellan klassrum och forskning

Skapad:

2004-11-10

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Pressmeddelande Stockholm den 10 november 2004

Sju av tio lärare menar att man kan vara en bra lärare utan att följa den pedagogiska forskningen. Ändå bedömer varannan lärare att skolans intresse för vetenskap har ökat och att kraven på lärarna att följa den vetenskapliga utvecklingen höjts. Det visar nya studier som Vetenskap & Allmänhet, VA, genomfört.

VA har med TEMOs hjälp undersökt både lärarnas och allmänhetens inställning till vetenskap. 72 procent av svenskarna har stort förtroende för forskare men förtroendet har starkt samband med utbildningsnivån. Lärare och andra högutbildade har högre förtroende och vill satsa mer, medan unga – och kvinnor – har lägre förtroende och vill satsa mindre på forskning.

Nästan var femte svensk anser att astrologi är vetenskapligt. Förvånande nog anser hela 22 procent av lärarna det liksom så mycket som 30 procent av de unga.

Så gott som alla lärare anser att det är viktigt att eleverna lär sig att söka kunskap och att kritiskt granska sina källor. Att skilja på kunskap och information anses inte lika väsentligt. De flesta lärare tycker att vetenskap är för abstrakt för att passa skolan och att pedagogisk forskning sällan behandlar frågor av vikt för lärargärningen.

– Det är oroväckande resultat. Studierna visar verkligen att ökade kontakter mellan forskare och skolan behövs, säger VAs generalsekreterare Camilla Modéer.

Lärarna uttrycker också tydliga önskemål om ökade kontakter med forskare. Besök, seminarier och lättillgängliga presentationer med enkelt språk efterfrågas, liksom nya kontaktvägar. Samtidigt understryker lärarna att huvudansvaret för att ny kunskap kommer till användning i skolan ligger hos dem själva och hos skolledningen.

Sex av tio anser att man kan vara en bra lärare utan att följa kunskapsutvecklingen inom sitt eget undervisningsområde. Paradoxalt nog menar ännu fler att det är viktigt att lärare skaffar sig egna erfarenheter av forskning och hälften kan tänka sig att själva forska.

– Våra studier visar att forskarna också vill ha mer dialog med omvärlden. Vi behöver satsa på nya former för möten, liksom på att förändra kultur och praxis både i skolan och i forskningen, inte minst på det pedagogiska området, säger Camilla Modéer.

Camilla Modéer, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, tel: 070-568 80 94 08-791 29 68

Cissi Askwall, kommunikationschef tel. 08-791 30 48,070-626 44 74

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se

Vetenskap & Allmänhet VA Box 5073 102 42 Stockholm Besöksadress Grev Turegatan 14 Tel 08 791 29 00 Fax 08 611 56 23 E-post info[@]v-a.se www.v-a.seBankgiro 5507-7150 Plusgiro 4061185-7 Organisationsnummer 802412-5281

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]