Forskningens samhällsnytta i fokus – KSLA/SLU

Tid

11 juni 2019, kl. 13:00–16:30

Plats

KSLA – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottningatan 95 B, Stockholm, Sverige
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

I den senaste forskningspropositionen lyfter regeringen fram forskningens samhällsnytta som en högprioriterad fråga. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, inbjuder gemensamt till ett seminarium om just forskningens betydelse för samhället. De vill åstadkomma en bred diskussion om hur akademi och intressenter i samhället tillsammans kan verka för att kunskap som genereras inom forskningen leder till ökad nytta.

Gissa innehållet av fullkorn i olika produkter – Cornelia Witthöft från SLU samverkar under ForskarFredag 2011 på Skansen. Foto: Sofia Ljungman, SLU

Vid SLU pågår ett arbete för att göra universitetet mer tillgängligt för intressenter, för att öka forskarnas incitament att samverka med omgivande samhälle och för att utveckla nya former för samverkan. Begreppet ”samverkan” kan ha många innebörder och samverkan kan bedrivas på en mängd olika sätt. För samhällsaktören kan lyckad samverkan innebära att forskningsresultat kan användas för att skapa nytta. För forskaren kan samverkan betyda ett möte som ger nya perspektiv och idéer. Även samverkansprocessen i sig är värdefull eftersom den skapar ökad förståelse för parternas utgångspunkter. Seminariet fokuserar på synen på samverkan som en process som leder till ömsesidig nytta och hur vi kan samverka för att nå målet att öka forskningens samhällsnytta.

SLU:s uppdrag är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och hur dessa kan användas på ett hållbart sätt. Det kräver att forskningen håller hög vetenskaplig kvalitet och att forskningsresultaten används i samhället.

Under 2018 genomförde SLU för andra gången en bred forskningsutvärdering, Kvalitet och Nytta (KoN 2018). Ett stort antal nationella och internationella experter medverkade i bedömningsprocessen, som gav många rekommendationer om hur forskningen kan utvecklas och få ett ökat genomslag. Resultaten från utvärderingen presenteras vid detta seminarium.


Program:

Moderator: Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, ledamot i KSLA:s forskningsutskott

12.30    Registrering

13.00    Välkomna Eva Pettersson, akademisekreterare och vd, KSLA och Karin Holmgren, rektor, SLU

SLU:s utvärdering Kvalitet och Nytta 2018, resultat och lärdomar, samt exempel på forskningens samhällsnytta
Karin Holmgren och Erik Fahlbeck, rektor och prorektor vid SLU

Reflektioner utifrån SLU:s utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 – intressentperspektiv från inbjudna gäster:
Solve Sæbø, prorektor vid NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Karin Vestlund Ekerby, expert skogsbruk och forskning, LRF Skogsägarna och Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv

14.25    Kaffepaus

14.55    Vad betyder samverkan för SLU? Erik Fahlbeck, prorektor vid SLU

Gemensam diskussion:
Hur kan vi tillsammans öka forskningens samhällsnytta? Hur bygger vi broar mellan akademi och andra aktörer?
Vad kan SLU göra för att överbrygga hinder för samverkan? Hur bidrar samverkan till forskningens excellens?

Summering och avslutning
Karin Holmgren, rektor vid SLU

16.30    Mingel med lättare förtäring


AnmälanSenast den 4 juni

Inbjudan i pdf-format

Kontakt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *