Kategori: Lärare

Collaborations with researchers reap benefits for Swedish schools

Pupils who have a greater understanding of science and the ability to think like a scientist. This is the result when schools themselves get to… Läs mer

Skapad:

2016-09-19 |

Uppdaterad:

2023-02-21

Referat: Är skolan för vetenskaplig(t) grund?

En återkommande rubrik genom åren har varit krisen för den svenska skolan. Hur politiker, verksamma i skolan och forskare kan förbättra skolan utifrån en god… Läs mer

Skapad:

2016-08-26 |

Uppdaterad:

2023-02-21

Forskare vässar skolarbetet

På fem skolor i Skåne kan lärare bjuda in forskare att medverka i elevernas skolarbeten. Så kallade husforskare kommer till skolan vid flera tillfällen under… Läs mer

Skapad:

2016-05-17 |

Uppdaterad:

2023-02-21

Skola möter vetenskap – ett projekt för att…

Projektet Skola möter vetenskap syftar till att öka ungdomars vetenskapliga förståelse och förmåga genom att utveckla nya former av möten mellan elever, lärare och forskare i skolan.… Läs mer

Skapad:

2016-05-16 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Aktiviteter för ökad vetenskaplig förståelse – utvärdering av…

Projektet Skola möter vetenskap syftar till att öka ungdomars vetenskapliga förståelse och förmåga genom att utveckla nya former av möten mellan elever, lärare och forskare… Läs mer

Skapad:

2016-05-16 |

Uppdaterad:

2023-02-21

Skapad:

2016-05-16 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Lyckade möten mellan forskare och elever

Utvärdering: Skola möter vetenskap Skola möter vetenskap är ett samarbetsprojekt mellan VA och Forskningsnätet Skåne (FS) som startade 2012. Projektet utvecklar nya metoder för att… Läs mer

Skapad:

2015-03-17 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Skola på ovetenskaplig grund?

Så kom då äntligen resultaten från senaste PISA-undersökningen. Dock visade de tyvärr att elevernas resultat fortsätter att sjunka och att Sverige presterar under snittet för… Läs mer

Skapad:

2013-12-03 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Utbildning + Forskning = sant? VA-dagen 2013

Hur kan vi stärka samverkan mellan forskning och skola? Vad krävs för att skapa en utbildning på vetenskaplig grund? Det var ett par av frågorna… Läs mer

Skapad:

2013-10-04 |

Uppdaterad:

2024-02-22

Tidsbrist hindrar skola på vetenskaplig grund

Lärare saknar tid för att kunna förankra undervisningen i skolan vetenskapligt. Det visar en nationell undersökning av Vetenskap & Allmänhet, VA. Läs mer

Skapad:

2013-09-23 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning

All undervisning i Sverige ska vila på vetenskaplig grund. Det fastslås i skollagen från år 2010. Men hur fungerar det i praktiken enligt skolan själv? Läs mer

Skapad:

2013-09-23 |

Uppdaterad:

2024-02-22

Forskning och skola – ett möte med förhinder?

Struntar svensk skola i hur barns hjärnor fungerar? I vilken utsträckning används nya forskningsrön när läroplaner skrivs om och skolreformer planeras? Hur vi kan överbrygga… Läs mer

Skapad:

2011-05-25 |

Uppdaterad:

2022-12-20
1 2

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]