Forskare vässar skolarbetet

Skapad:

2016-05-17

Senast uppdaterad:

2023-02-21

På fem skolor i Skåne kan lärare bjuda in forskare att medverka i elevernas skolarbeten. Så kallade husforskare kommer till skolan vid flera tillfällen under läsåret och är en resurs för både elever och lärare. Samverkansmodellen, som utvecklats av Forskningsnätet Skåne, har nu utvärderats av Vetenskap & Allmänhet. Resultaten visar att aktiviteterna kan bidra till att ge elever större vetenskaplig förståelse och förmåga.

humlab-16-940px
Forskaren Roger Johansson vid HumLab i dialog med en elev under en av Forskningsnätet Skånes aktiviteter. Foto: Susanne Ewert

Forskningsnätet Skåne har arrangerat mer än 375 aktiviteter där skolor får besök av forskare sedan starten år 2000. De senaste åren har samarbetena blivit allt mer omfattande.

– Vi har nu kontakter med hundratals forskare som är intresserade av att samverka med skolan. Just husforskarna är väldigt uppskattade av skolorna, och vi kommer att lägga än mer fokus på dem framöver, berättar Maria Brännström, ansvarig för planering och genomförande av Forskningsnätet Skånes verksamhet.

Forskningsnätets aktiviteter har vidareutvecklats och utvärderats under ett flerårigt projekt i samarbete med föreningen Vetenskap & Allmänhet. Inom projektet gjordes även en nationell enkätundersökning som visade att lärare och skolledare anser det är viktigt att lära ut ett vetenskapligt förhållningssätt och att hålla sig à jour med aktuell forskning. Samtidigt vittnade de allra flesta om att det är svårt att hinna med detta.

– Det finns en stor medvetenhet i skolan om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Samtidigt behöver skolan hjälp att få kontakt med forskare och forskning, säger Karin Larsdotter, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet, som ansvarat både för undersökningen och för utvärderingen av Forskningsnätets aktiviteter.

Hon har intervjuat många engagerade skånska lärare som vill visa sina elever hur intressant forskning är och ge dem redskap för framtiden. Samtidigt ställer gymnasiearbetet stora krav på vetenskaplighet, och lärarna vill därför gärna samarbeta med forskare kring just det.

– Forskningsnätet Skånes verksamhet är unik på så sätt att det är skolan som tar initiativen och samarbetar med forskare utifrån sina egna villkor, säger Karin Larsdotter.

Projektet ”Skola möter vetenskap” har resulterat i en rad rekommendationer till dem som vill arrangera liknande aktiviteter, och förhoppningen är att idéerna sprids till fler skolor.

– Forskarna hjälper oss få in mer vetenskaplighet i undervisningen, och på så sätt uppnå målen i läroplanen. Aktiviteterna har blivit en del av vår profil, som vi är stolta över, säger Eva Daun, rektor vid S:t Petri skola i Malmö, som ingår i Forskningsnätet Skåne tillsammans med Olympiaskolan, Nicolaiskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg, samt Hässleholms Tekniska Skola.

Projektet Skola möter vetenskap har delfinansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Läs mer om projektet och ta del av rapporter om resultaten:

www.forskningsnatet.se
www.v-a.se/projekt-portal/studier/larare/

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *