VA-barometern 2019/20

Skapad:

2019-12-12

Senast uppdaterad:

2023-05-16


Svenskarna är mer intresserade av forskning än av ekonomi, politik, kultur och sport. Forskning ligger i topp med 51 procent som är ganska eller mycket intresserade. Läs mer i 2019/20 års VA-barometer.

Detta är några av resultaten i 2019/20 års VA-barometer:

  • Intresset för forskning ökar.
  • Förtroendet för forskning är fortsatt högt.
  • En majoritet av svenskarna tar del av forskningsnyheter varje vecka.
  • Digitala medier är en allt vanligare kanal för forskningsnyheter.
  • Svenskarna är försiktigt positiva till AI-utvecklingen.

VA-barometern görs årligen sedan 2002 genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval representativt för den svenska allmänheten, 16−74 år. I år deltog 1 021 personer i undersökningen.

Sedan 2012 görs intervjuerna av Exquiro Market Research. Årets intervjuer gjordes mellan den 2 och 29 september 2019.

Mätningen är den artonde sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.

VA-Rapport 2019:9

Författare: Martin Bergman, Gustav Bohlin, Fredrik Brounéus

Publicerad: December 2019

Antal sidor: 32

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *