VA bidrar till Europa 2020-strategin

Skapad:

2017-05-05

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen överlämnat till EU-kommissionen. VA lyfter bland annat ForskarFredags massexperiment som ett bra exempel på hur målen i strategin kan uppfyllas.

Ladda ner pdf här.

Den 3 mars 2017 deltog VA tillsammans med andra organisationer i civilsamhället i regeringens sakråd om EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi – Europa 2020. VA lämnade därefter in ett skriftligt underlag om hur föreningen arbetar för att bidra till att målen i strategin uppfylls. Underlaget ingår som en bilaga till det nationella reformprogrammet som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen.

VAs verksamhet kopplar framför allt till två av de överordnade målen i strategin: forsknings- och utvecklingsmålet och utbildningsmålet. I bilagan lyfter VA tre projekt ur verksamheten: EU-projektet RRI Tools där VA varit svensk partner, de årliga massexperimenten för barn och unga som vill delta i riktig forskning och den nationella påverkansplattformen för Science with and for Society som VA samordnar.

Syftet med Europa 2020-strategin är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla till år 2020. Varje år överlämnar medlemsstaterna så kallade nationella reformprogram till EU-kommissionen, där de redogör för hur Europa 2020-strategin gett avtryck i den nationella politiken.

Läs mer i reformprogrammet

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *