Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2012

Skapad:

2013-06-25

Senast uppdaterad:

2022-12-20

I projektet Vetenskapen i Samhället studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

3 000 enkäter gick hösten 2012 till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen med frågor om synen på forskning och forskare. Svaren bearbetades och analyserades under våren 2013. I denna rapport presenteras undersökningens resultat av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull, som också diskuterar orsakerna till förtroendenedgången.

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

VA-rapport 2013:2


Författare: Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: December 2013

Antal sidor: 36

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]