Kategori: Påverkans- & utvecklingsprojekt

Vi vill påverka för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

Yttrande över betänkandet ”Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och…

Vetenskap & Allmänhet, VA har svarat på en remiss om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41). I remissvaret har vi kommenterat de delar… Läs mer

Skapad:

2012-11-02 |

Uppdaterad:

2022-01-10

”Vi har mycket att lära av Danmark”

Tryggare anställningsvillkor, tydliga karriärvägar och bättre akademiskt ledarskap krävs om Sverige ska återta rollen som en ledande forskningsnation. Framför allt behöver möjligheterna att byta arbetsplats… Läs mer

Skapad:

2012-10-29 |

Uppdaterad:

2023-02-20

Samverkan måste belönas

Debattartikel i Upsala nya tidning av Cissi Billgren Askwall och Agneta Bladh. Läs mer

Skapad:

2012-10-16 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Samverkan måste belönas

Det är glädjande att regeringen vill satsa på forskning. Men för att forskningens potential ska tas till vara måste man också satsa mer på samverkan… Läs mer

Skapad:

2012-10-16 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Stockholm Meeting: Släpp fram de djärva idéerna

De flesta är överens om att samarbete och rörlighet är viktigt för kreativa forskningsmiljöer. Trots det är många svenska forskare kvar på samma arbetsplats år… Läs mer

Skapad:

2012-09-27 |

Uppdaterad:

2023-02-20

Science and Society: the New Frontier

The science-society relationship is a new frontier for science policy makers, says a new report from the European Science Foundation (ESF). Läs mer

Skapad:

2012-09-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Samverkan och dialog behövs också – kommentar angående…

Hösten är här och tempot i den forskningspolitiska debatten har ökat. I dag skriver Jan Björklund på DN Debatt om att satsa mer på elitforskning. Läs mer

Skapad:

2012-08-30 |

Uppdaterad:

2022-01-10

ESOF-session: ”Forskarna måste känna att samverkan är viktigt!”

Vid Euroscience Open Forum i Dublin arrangerade VA en välbesökt session på temat kommunikation mellan forskare och allmänhet. Några av slutsatserna var att det krävs… Läs mer

Skapad:

2012-07-27 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Motivators for public engagement – ESOF round table

“Engagement should tap into a scientist’s core values”. “Bad engagement is worse than no engagement at all”. “The whole culture of science and society needs… Läs mer

Skapad:

2012-07-16 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Yttrande över betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling…

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning… Läs mer

Skapad:

2012-07-16 |

Uppdaterad:

2022-12-16

Scientific Culture and its place in Swedish Society

Scientific culture in Sweden in relation to policy decisions and economic success is the subject of a new report by VA. Part of the EU-funded… Läs mer

Skapad:

2012-06-29 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Remissvar: Trygga doktorander främjar samverkansarbetet

VA har som remissinstans yttrat sig om ”förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för”.  Läs mer

Skapad:

2012-06-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]