Kategori: Skrivelser och remissvar

En del av VAs påverkansarbete

Skrivelse inför EU:s nästa ramprogram för forskning och…

Inför förberedelsearbetet med EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation har Sveriges regering efterfrågat synpunkter från nationella aktörer. Vetenskap & Allmänhet var en av organisationerna… Läs mer

Skapad:

2024-04-29 |

Uppdaterad:

2024-04-29

Stärkt finansiering för samverkan och dialog

Samverkan och dialog är en förutsättning för att bibehålla hög kvalitet i forskning och utbildning och därigenom säkra svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga samt långsiktigt bygga… Läs mer

Skapad:

2023-11-07 |

Uppdaterad:

2023-11-13

VA bidrar till det nationella genomförandet av Europa…

Öppen vetenskap, källkritik och medborgarforskning. Det är exempel på områden som kan bidra till Sveriges mål kring utbildning och sysselsättning. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram… Läs mer

Skapad:

2022-04-15 |

Uppdaterad:

2023-06-15

VA bidrar till att Europa 2021-strategin genomförs

VA-barometern, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och medborgarforskning. Det är exempel på verksamheter som kan bidra till tillväxt och sysselsättning i EU. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram dem… Läs mer

Skapad:

2021-04-30 |

Uppdaterad:

2023-06-15

Medborgarforskning för att uppnå hållbarhetsmålen

Gör medborgarforskning till en nyckelfaktor i alla aktiviteter som är relevanta för de globala hållberhetsmålen. Det uppmanar Vetenskap & Allmänhet, VA, och hundratals andra organisationer… Läs mer

Skapad:

2020-10-26 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA: Värna akademisk frihet och främja livslångt lärande

Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt ifrågasätts och till och med trakasseras forskare allt oftare.… Läs mer

Skapad:

2020-09-02 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VAs yttrande över Ändringar i högskolelagen.

Vetenskap & Allmänhets yttrande över ”Promemoria angående Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.” Läs mer

Skapad:

2020-09-02 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA bidrar till att Europa 2020-strategin genomförs

Attitydmätningen VA-barometern, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och en rad medborgarforskningsprojekt. Det är exempel på verksamheter som kan bidra till EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. Vetenskap &… Läs mer

Skapad:

2020-05-04 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Tre utmaningar, nio lösningar – VAs inspel till…

Engagera hela samhället i forskning, motverka kunskapsmotstånd och främja forskares samverkan med omvärlden. Det är tre utmaningar som Vetenskap & Allmänhet, VA, lyfter i sitt… Läs mer

Skapad:

2019-11-08 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhets yttrande över betänkandet Komplementär och…

VA har lämnat remissvar på betänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog, och SOU 2019:28 ny lagstiftning. Läs mer

Skapad:

2019-10-31 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA bidrar till det nationella genomförandet av Europa…

Vetenskap & Allmänhet har bidragit till årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen. I bidraget lyfter VA bland annat fram… Läs mer

Skapad:

2019-08-16 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Plea to the EU: Enhance Science Engagement ambitions

VA has signed Ecsite’s open letter to the European Commissioner for Research and Innovation, Carlos Mœdas. The letter calls for an inversion of the “top-down”… Läs mer

Skapad:

2019-07-29 |

Uppdaterad:

2023-02-13
1 2 3 4 5

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]