Resan mot öppen vetenskap har bara börjat

Skapad:

2021-11-01

Senast uppdaterad:

2024-06-18

Öppna samråd, medborgarforskning, spelutveckling och samskapande aktiviteter. Under 4,5 år har Vetenskap & Allmänhet tillsammans med 8 europeiska partners provat en rad sätt att involvera allmänhet och intressenter i forskningsprocessen. Målet med ORION Open Science-projektet var att undersöka hur forskningsinstitut och finansiärer kan “öppna upp” hur de bedriver och finansierar sin forskning.

Att vara öppen och samverka är grundläggande aspekter inom både öppen vetenskap och ansvarsfull forskning och innovation (RRI – Responsible Research and Innovation). Men hur kan man implementera och utveckla detta i olika organisationer?

– Vi har under projektets gång testat flera verktyg, för hur slutanvändares och allmänhetens perspektiv kan tas med i forskningsprocessen, t.ex. genom att anordna öppna samråd (public dialogue) om geneditering, lansera medborgarforskningsprojekt, utveckla utbildningsspel, hitta nya arenor för samtal och möten genom konstprojekt och samskapande aktiviteter (co-creation), berättar Maria Hagardt, som projektlett VAs del i ORION-projektet.

ORIONs partners har också tagit fram nya sätt att inkludera olika aspekter av öppen vetenskap och RRI i forskningsfinansiering via priser som RRI Health Awards, regionala utlysningar för unga forskare och samverkansprojekt. 

–  Vår övertygelse är att det går att öppna upp forskningsprocessen, och involvera och diskutera komplexa vetenskapliga metoder med allmänheten för att i nästa led skapa och öka kunskap samt förståelse för forskning och dess roll i samhället, säger Maria Hagardt.

Under hela projektet har utbildningar för forskare och intressenter utvecklats, liksom podcasts om öppen vetenskap och en MOOC-utbildning. Samtliga verktyg för samskapande och utbildning finns på ORIONs webbplats och Zenodo för alla att återanvända. 

–  Under vår slutkonferens den 27-28 september visade vi upp en verktygslåda fylld med de aktiviteter och nya arbetssätt som vi tagit fram och nu delar med oss av, säger Maria Hagardt.

På konferensen presenterades också resultatet av en undersökning om hur attityderna till öppen vetenskap har förändrats sedan ORION startade i maj 2017. Detta diskuterades liksom hur öppen vetenskap kan avspeglas i riktlinjer och strategier på organisatorisk, nationell och EU-nivå, med företrädare för nationella och internationella organisationer, bland andra Rachel Bruce, UKRI, Kostas Glinos, EU-kommissionen, Ana Peršić, UNESCO, Cecilia Cabello Valdés, FECYT, och Karel Luyben, Delft University

– Vår ORION-resa har nått sitt slut men vägen mot öppen vetenskap och att göra forskning tillgänglig för alla har bara börjat. Det är dags att gå från prat till verkstad, ”Let’s put Open Science into practice”, säger Maria Hagardt.

Mer information

Ta del av dokumentationen från ORIONs slutkonferens och se hela eller delar av den på ORIONs webbplats. Där finns även mer information om verktyg för samverkan samt utbildningsmaterial. Se också ORION:s samling av ”Inspiring stories” som visar hur projektets olika aktiviteter har påverkat deltagare, organisationer och till och med länder.

Kurser i öppen vetenskap

Vill du veta mer om öppen vetenskap? Vetenskap & Allmänhet arrangerar workshops online eller fysiskt om öppen vetenskap där begrepp som öppen tillgång, öppna data, samskapande (public engagement), samverkan, medborgarforskning och forskningskommunikation ingår. Workshoparna riktar sig till för personal på lärosäten runt om i Sverige.

Skulle du vilja att vi besökte ditt lärosäte med en workshop om öppen vetenskap eller vill du att vi utformar en workshop (online eller fysiskt) som passar just ditt lärosäte och era behov? Ta kontakt med Maria Hagardt, projektledare och internationell samordnare.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *