Replik: Vi vill uppmuntra fler att delta i debatten

Skapad:

2019-02-04

Senast uppdaterad:

2022-12-16

Repliken publicerades på DN Debatt 20190129

Syftet med vårt inlägg var att uppmuntra fler att delta i samhällsdebatten. Det är vår förhoppning att Bo Rothstein och andra forskare som besitter gedigen erfarenhet av att debattera, kan bidra som mentorer och inspiratörer, skriver Cissi Billgren Askwall och Anna Maria Jönsson.

En intressant diskussion har följt Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare, Cissi Billgren Askwalls, och Anna Maria Jönssons debattinlägg som uppmuntrar kvinnor och forskare från mindre lärosäten att skriva fler inlägg för DN Debatt. Bland de positiva är Malmö universitets rektor Kerstin Tham. Hon skriver i ett blogginlägg att hon nu ska “initiera ett strategiskt arbete för att öka debattinslagen från våra kvinnliga forskare”.

Till de mer ifrågasättande hör Bo Rothsteins replik på DN Debatt. Han undrar varför inte fler identitetsmarkörer (såsom ålder, etnicitet, sexuell läggning och social klass) tagits i beaktande i studien som ligger till grund för debattinlägget. Sannolikt kommer man då att finna fler forskargrupper som är underrepresenterade. Rothstein menar också att Vetenskap & Allmänhet med sitt debattinlägg bryter med universalismen, alltså den princip som säger att det man åstadkommer är viktigare än vem man är.

Som svar skriver Cissi Billgren Askwall och Anna Maria Jönsson att  ”självklart finns det många fler faktorer än kön, lärosäte och forskningsområde att ta in i diskussionen om vilka forskare som syns i samhällsdebatten. Men för den typ av studie som vi har genomfört och de parametrar Rothstein räknar upp, exempelvis etnicitet, religion, sexuell läggning eller social klass, så går det inte att läsa ut dessa utifrån undertecknande forskares namn (och tur är väl det).” Vidare instämmer de med Rothstein i att universalismen är viktig, men att den inte bör användas som ursäkt för att negligera olika former av systematiska snedfördelningar inom universitetsvärlden.

Läs slutrepliken i sin helhet på DN Debatt.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Cissi Billgren Askwall

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *