VAs inspel inför EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation (FP9)

Skapad:

2017-05-19

Senast uppdaterad:

2024-04-26

Inför förberedelsearbetet med EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation efter Horisont 2020 har Sveriges regering efterfrågat synpunkter från nationella aktörer. VA var en av organisationerna som inbjöds till en hearing anordnad av Utbildningsdepartementet den 18 januari 2017. I en skrivelse till departementet daterad den 19 maj 2017 utvecklar VA föreningens inspel.

Ta del av inspelet.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *