VA om kvalitetsutvärdering av forskarutbildning

Skapad:

2015-02-27

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhet, VA, har svarat på en remiss från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om hur utbildning på forskarnivå ska kvalitetsutvärderas. I svaret berör vi framför allt de frågor som är relevanta utifrån vårt uppdrag att främja dialog och öppenhet mellan forskning och det omgivande samhället.

Remissvar-20150227

Förslaget är tänkt att ingå i det övergripande systemet för kvalitetsutvärdering av högre utbildning. Eftersom hela förslaget inte har skickats ut på remiss är det svårt att bedöma hur väl de båda systemen samspelar. Med den reservationen som utgångspunkt är VA positivt till förslagets huvudinriktning och de bedömningsunderlag som ska ingå i utvärderingen. Vi välkomnar också särskilt det uttalade doktorandperspektivet, liksom att de enheter som utvärderas ska motsvaras av fungerande verksamheter, så att utvärderingen kan fungera kvalitetsdrivande.

VAs avgörande invändning rör det faktum att frågor som berör samverkan inte ställs i någon stor utsträckning, eftersom de anses täckas in av det förslag om lärosätenas samverkansarbete innovationsmyndigheten VINNOVA arbetar med. Det förslaget slutredovisas dock inte förrän 2016 och det går därför inte i dag att säga vilka delar av det som kommer att bli verklighet. Avgränsningen är därför inte relevant.

Läs hela remissvaret

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *