VA-barometern 2014/15

Skapad:

2014-12-15

Senast uppdaterad:

2022-12-20

Förtroendet för forskare sjunker. Det visar 2014/15 års VA-barometer, där Vetenskap & Allmänhet undersöker allmänhetens förtroende för vetenskap, kunskap och forskare.

Detta är några av resultaten i 2014/15 års VA-barometer:

  • Förtroendet för forskare sjunker
  • Allmänheten vill gärna involveras i forskningsprocesser
  • Ökad osäkerhet om vetenskapens bidrag till samhället
  • Gärna statliga satsningar på forskning om lärande och nanoteknologi


Barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16−74 år. Intervjuerna genomfördes av Exquiro den 22 september−5 oktober 2014.

Mätningen är den trettonde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

VA-rapport 2014:4


Författare: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: December 14

Antal sidor: 26

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “VA-barometern 2014/15

Jag föreslår att vikterna i responsmängden i VA-barometern kalibreras med hjälpvariablerna kön, åldersklasser, utländsk härkomst/övriga, boende i storstad/övriga och utbildningsnivå. Att bara använda utbildningsnivå är inte tillräckligt. Det är naturligtvis viktigt att VA använder vetenskapliga metoder i sina egna undersökningar.
Sixten Lundström fil.dr i statistik och f.d. chefsstatistiker vid SCB

Jag föreslår att vikterna i responsmängden i VA-barometern kalibreras med hjälpvariablerna kön, åldersklasser, utländsk härkomst/övriga, boende i storstad/övriga och utbildningsnivå. Att bara använda utbildningsnivå är inte tillräckligt. Det är naturligtvis viktigt att VA använder vetenskapliga metoder i sina egna undersökningar.
Sixten Lundström fil.dr i statistik och f.d. chefsstatistiker vid SCB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *