VAs bidrag till regeringens återrapportering om Europa 2020

Skapad:

2014-02-13

Senast uppdaterad:

2022-01-10

VA har getts möjlighet att skicka in ett bidrag till regeringens återrapportering av arbetet med att uppfylla målen för EU2020-strategin. I detta bidrag till Statsrådsberedningen redogör VA för de delar av föreningens verksamhet som kan tjäna som ”goda exempel” på aktiviteter som bidrar till att uppfylla målen i EU2020-strategin.

VA-EU2020-2

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]