Forskar Grand Prix – ny ”stå upp”-tävling

Skapad:

2012-05-09

Senast uppdaterad:

2022-01-10

På bara tre minuter ska forskare berätta om sin forskning på ett lättfattligt och intresseväckande sätt. Publiken och en expertjury poängsätter framförandena. De vinnande presentationerna utses vid deltävlingar under vetenskapsfesten ForskarFredag i höst och går vidare till en nationell final i december.

Tävlingen Forskar Grand Prix har likheter med tv-program som Idol och Talang, men också skillnader:

– Alla tävlande blir coachade i presentationsteknik och berättande för att kunna göra så bra framträdanden som möjligt. Juryn bedömer såväl framförandet som strukturen och innehållet. Omdömena kommer att vara mer konstruktiva än kritiska, säger Karin Larsdotter, projektledare för Forskar Grand Prix vid Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar tävlingen.

Under våren rekryteras forskarna som ska tävla. De kan vara doktorander likaväl som professorer och verksamma inom alla akademiska ämnen. Deltävlingar äger rum i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro i samband med ForskarFredag den 28 september. Dessutom anordnas tävlingar i Malmö och Lund under hösten.

I en inledande rond har forskarna tre minuter på sig att presentera sin forskning. Publiken röstar först. Därefter ger juryns medlemmar, som företräder akademi, media och scenkonst, sina poäng utifrån sina respektive fackområden. De två-tre tävlande som fått sammanlagt högst poäng går vidare till rond två där de har fem minuter på sig att utveckla sin presentation. Vinnarna av varje deltävling möts sedan i en nationell final.

– Med tävlingen vill vi ge forskningskommunikation högre status och mer uppmärksamhet. Publiken får en rolig upplevelse och närkontakt med forskare, samtidigt som de får veta mer om forskning. Vi hoppas att konceptet kan locka även dem som annars inte brukar gå på arrangemang som handlar om forskning, säger Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet.

Deltagarna ska arbeta med forskning inom privat eller offentlig sektor i Sverige. Tävlingsuppgiften är att berätta en kort historia om sin forskning, som ska vara begriplig för någon som inte vet något om ämnet tidigare. För att klara det får alla deltagare coachning, både inför deltävlingarna och finalen.

Tävlingen Forskar Grand Prix är en bearbetad version av Norges Forsker Grand Prix som i sin tur är utvecklad från ett koncept skapat av Center for Kunst og Videnskab/Syddansk Universitet i Danmark. De svenska deltävlingarna anordnas av arrangörerna av ForskarFredag runt om i landet och samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.

Vinnarna från varje deltävling möts i en nationell final i Stockholm i slutet av året. Denna genomförs av VA, i samarbete med de fyra forskningsråden FAS, Formas, Vetetenskapsrådet och VINNOVA.

Se den norska vinnaren Audun Hetland i 2011 års nationella final i Forsker Grand Prix under Forskningsdagene i Norge: http://www.bt.no/jobb/Ekstremforskning-vant-Forsker-grand-prix-2585475.html

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *