Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2010

Skapad:

2011-06-21

Senast uppdaterad:

2022-12-20

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” har VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet alltsedan 2002 undersökt opinionen i Sverige på det vetenskapliga området.

Förtroendet för forskare sjunker och är i denna mätning nere på 52 procent. Även förtroendet för forskning sjunker sakta, mest för medicinsk forskning. Förtroendet varierar starkt mellan fakultetsområden, med medicin i topp och humaniora i botten. Det finns en tydlig korrelation mellan förtroende och vilja att satsa på svensk forskning. Forskningssatsningar inom medicinska områden, energi och miljö prioriteras allra högst av de svarande.

3 000 enkäter gick hösten 2010 till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen.

Svaren har bearbetats och analyserats under våren. I denna skrift presenteras undersökningens resultat av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull, som också diskuterar orsakerna till förtroendenedgången.

VA-rapport 2011:3


Författare: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: December 2011

Antal sidor: 24

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]