Tovning allmänbildande? – Boksläpp med samtal om kunskap

Skapad:

2010-09-10

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Hur viktig är bildning? Och varför syns inte kunskapsfrågor mer i valrörelsen? Det diskuterade moderate riksdagsledamoten Mats Gerdau, statsvetarprofessorn Sören Holmberg och Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein när VA presenterade sin nya bok Känsla för kunskap. I artikeln finns även en del av samtalet som film.

Ett hundratal personer samlades i Myntkabinettet i Stockholm den 1 september för att ta del av boken och lyssna till tre av de nio samhällsprofiler som intervjuas i den.

Image

VAs utvecklingschef Karin Hermansson berättade att VAs studie Vetenskap & Värderingar visar att ”lyckonivån”, alltså hur väl man finner sig tillrätta med sitt liv, med samhället och medmänniskorna, har samband med ens kunskapssyn. Ju lyckligare man är, desto mer positiv är man till forskning och kunskap.

– ”Lyckonivån” har i sin tur starka samband med faktorer som utbildningsnivå och klass. Vissa menar också att religiösa är lyckligare än andra. Men beroende på vilka frågor det handlar om kan sambandet mellan religiös tro och kunskapssyn slå åt olika håll.

Image

Politiska värderingar, liksom hur engagerad och intresserad man är av politik, spelar också in.

– Är man politiskt intresserad är man oftare positiv till forskning och kunskap. De som är högre utbildade och bor i tjänstemannahem är oftare mer intresserade av politik och finner sig bättre tillrätta i samhället – är lyckligare än andra, sade Karin Hermansson.

De tre intervjuade samtalade sedan kring resultaten i studien och huruvida kunskapsnivån i samhället är tillräcklig.

– Både ja och nej. En del av innehållet i skolans kursplaner kanske inte är så viktigt, som tovning i ämnet textilslöjd till exempel, medan annan kunskap, som IT, saknas, menade Mats Gerdau.

Helle Klein replikerade att bildning i bred bemärkelse är viktigt – kanske även tovning! Hon såg en skillnad mot tidigare, då bildningsidealet var tydligare i samhället.

Sören Holmberg refererade till SOM-institutets studier som visar att kunskapsnivån i den svenska valmanskåren är hög, både generellt och när det gäller kunskap om det demokratiska systemet. Svenskarna blir dessutom allt intelligentare eftersom genomsnittsresultaten på IQ-tester blir högre för varje generation. Det beror i sin tur på att vårt arbetsminne blir allt bättre.

Ett återkommande tema i boken är att forskare borde samverka mer med omvärlden. Men Sören Holmberg höll inte med om det.

– Forskare ska framför allt göra det de är bra på, det vill säga forska, och överlåta kommunikationen med omvärlden till kommunikatörer och andra proffs.

Helle Klein invände att det borde vara naturligt för forskare att föra ett medborgerligt samtal om kunskap.
– Min farfar Oskar Klein såg det som en självklar del av sitt arbete att föreläsa om den nya fysiken, både på Folkets hus och i radio. På den tiden var mötet med det omgivande samhället jätteviktigt och något som ingick i bildningstraditionen.

– Så fick han heller inte Nobelpris, kommenterade Sören Holmberg, varvid Helle Klein replikerade att farfar åtminstone varit ledamot av Nobelpriskommittén i fysik.

Mats Gerdau efterlyste fler forskare ute i skolorna och menade att kontakterna med forskning måste börja redan i förskolan. Han tyckte inte heller att han alltid hade tillgång till den forskningsbaserade kunskap han skulle behöva som politiker.

– Det är bättre nu när jag sitter i riksdagen, men som kommunpolitiker fanns det knappast ens på agendan.

Boken Känsla för kunskap diskuterar olika aspekter av kunskapens betydelse för samhället. Samtidigt konstaterade samtalsledaren Cissi Askwall, kommunikationschef VA, att frågor om kunskap och forskning syns mycket lite i den pågående valrörelsen. Enligt Sören Holmberg beror det bland annat på att det inte är några stora partiskillnader i synen på vikten av kunskap.

– Valrörelsen handlar tyvärr aldrig om så långsiktiga frågor, utan stannar vid plånboksfrågor, sa Helle Klein, och fick medhåll av Mats Gerdau:

– Långsiktiga frågor är svåra. Det måste vara någonting som kan vara på Aftonbladets löp, både för dig och för mig. Du ska sälja tidning och vi ska vinna väljare. Det är svårt att få till en one-liner om forskning som vinner valet!

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *