Allmänhetens syn på Vetenskap 2006

Skapad:

2006-11-08

Senast uppdaterad:

2022-12-20

VA har för femte året i rad uppdragit åt Synovate Temo att genomföra en opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Avsikten är att denna barometer efter hand ska ge en bild av trender och förändringar i opinionen på området.

Undersökningen genomfördes genom drygt tusen telefonintervjuer den 27 september – 1 oktober 2006 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen som är 16 år och äldre.

VA-rapport 2006:6


Redaktörer: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: november 2006

Antal sidor: 24

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]