Bostadsförsöket på CASE webbdagar

Tid

10 maj 2021, kl. 13:00–14:30
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet, berättar om Bostadsförsöket, årets massexperiment inom ForskarFredag, på CASE webbdagar den 10 maj. Tema för dagen är boende för den åldrande befolkningen.

Köksbänkar behöver ha en höjd som gör att det är lätt för personer med nedsatt rörelseförmåga att använda ytorna. Susanne Iwarsson från CASE och Ann Mari Storm från CASE brukarråd mäter bänkhöjden i en bostad i Lund. Foto: Kennet Ruona

Bostadsförsöket 2021 – kartläggning av tillgänglighet i svenska bostäder

Bostadsförsöket 2021 är ett massexperiment som sker i samarbete mellan forskningscentrumet CASE och Vetenskap & Allmänhet. Projektet vill ta reda på vilka fysiska miljöhinder och tillgänglighetsproblem som finns i olika typer av bostäder runtom i Sverige. Kunskapen kan användas för att ta fram rekommendationer och policys för tillgänglighet. Bostadsförsöket är ett exempel på medborgarforskning, där allmänheten och forskare bedriver forskning tillsammans. Seniorer och skolelever är viktiga målgrupper för forskningen.

Martin Bergman är utredare på Vetenskap & Allmänhet och har under flera år koordinerat ForskarFredags massexperiment – ett medborgarforskningsprojekt där forskare och svenska skolelever bedriver forskning tillsammans.

Övriga talare

Flytta eller bo kvar – vilken betydelse har bostaden för ett aktivt och hälsosamt åldrande?

CASE forskningsprojekt RELOC-AGE ska ge ny kunskap om vilken betydelse bostaden och flyttningar har för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet syftar även till att ta fram en webbaserad tjänst som ska ge äldre personer stöd att fatta välinformerade beslut om sitt framtida boende.

Magnus Zingmark är forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, och knuten till CASE. Han är legitimerad arbetsterapeut och hälsoekonom. Parallellt med sin tjänst vid universitetet är Magnus forsknings- och utvecklingsansvarig vid Östersunds kommun.

Anders Ihse är affärsutvecklare för boende för äldre inom Riksbyggen, som är en av flera samarbetspartners inom RELOC-AGE. Anders har lång erfarenhet inom bygg och fastighetsbranschen med inriktning på Riksbyggens koncept med kooperativ hyresrätt inom vård-, omsorgs-, och trygghetsboende tillsammans med kommuner runt om i Sverige.

Betydelsen av bostadsanpassningar

Personer med funktionsnedsättningar kan söka bostadsanpassningsbidrag av sin hemkommun för att göra anpassningar i sitt boende. Det kan handla om att ta bort trösklar eller att ordna med en ramp till entrén. Men vilken skillnad gör bostadsanpassningar för individen?

Agneta Malmgren Fänge är legitimerad arbetsterapeut och docent i arbetsterapi vid Lunds universitet och knuten till CASE. Hon undersöker hur anpassningar av bostäder och välfärdsteknologi kan ge ett självständigt liv.

Moderator

Johan Wester

Mer information

CASE webbdagar 2021 – vartannat år bjuder forskningscentrumet CASE in allmänheten till det som brukar kallas för CASE-dagen. På grund av pandemin arrangeras istället tre webbdagar där CASE berättar om pågående forskning om åldrande och hälsa. Läs om övriga dagar här!

Kontakt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *