Kategori: RRI

Ansvarsfull forskning och innovation

A chance to create better innovations and new…

The European project “RRI Tools” has been set up in order to empower all actors to contribute their share to a Responsible Research and Innovation… Läs mer

Skapad:

2015-07-06 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Swedish stakeholders welcome European push for responsible research…

The move towards promoting more responsible research and innovation (RRI) in Europe has been welcomed by Swedish stakeholders. At a recent workshop, that marked the… Läs mer

Skapad:

2014-12-12 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Svenska synpunkter och exempel på RRI insamlade

Som ett första steg i EU-projektet RRI Tools genomförde VA nyligen en workshop, där olika intressenter diskuterade hur ansvarsfull forskning och innovation (RRI) ska komma… Läs mer

Skapad:

2014-12-11 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Forskningsstiftelser stödjer RRI

Ansvarsfull forskning och innovation, RRI, handlar om att forsknings- och innovationsprocesser ska bedrivas för samhällets bästa. Styrkommittén för forskningsforumet på EFC, den europeiska medlemsorganisationen för… Läs mer

Skapad:

2014-11-06 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Förnuft och känsla – rapport från VA-dagen 2014

Ansvarsfull forskning och innovation, eller som det heter på engelska ”Responsible research and innovation”, RRI, är ett koncept som genomsyrar EU:s forskningsramverk Horisont 2020. Titeln… Läs mer

Skapad:

2014-10-20 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Ansvarsfull forskning och innovation – svenska exempel sökes

Stora samhällsutmaningar kräver forskning och innovation i dialog med alla berörda. EU kallar det Responsible Research and Innovation, RRI. Men vad innebär det i praktiken… Läs mer

Skapad:

2014-09-25 |

Uppdaterad:

2023-08-11

RRI: the Future of Science and Society in…

Excellent science, competitive industries and a better society are the ambitious aims of Horizon 2020, the new European framework programme for research and innovation. With… Läs mer

Skapad:

2012-01-20 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]