Testa årets massexperiment med dina elever i maj!

Skapad:

2024-04-15

Senast uppdaterad:

2024-05-06

Affischer, skyltar, teckningar och graffiti sitter ofta på skolans väggar – men vilka budskap förmedlas egentligen? Vem riktar de sig till och vem är avsändaren? Det kan du och dina elever hjälpa forskare att undersöka i Vad säger skolans väggar?, ForskarFredags massexperiment 2024.

Alla barn i Sverige möts och vistas i skolan, och skolmiljön är en plats där unga tillbringar majoriteten av sin tid. Förutom ämneskunskaper ska skolan erbjuda barn inflytande över sitt lärande. Skolans värdegrund och uppdrag betonar också respekt för människors olikheter, liksom värdet av kulturell mångfald och demokrati.

Skolan är dessutom fylld av språkliga och visuella budskap, och i medborgarforskningsprojektet Vad säger skolans väggar? kommer låg- och högstadieklasser runt om i Sverige kunna hjälpa forskarna Mona Blåsjö och Charlotte Engblom att fotografera och analysera budskap på skolans väggar.

Under hela maj genomför vi en “pilotstudie” där en handfull klasser från låg- och högstadiet kan vara med och testa och utforma formatet. I år vänder vi oss speciellt till dig som undervisar i svenska och SO på låg- och högstadiet, men projektet knyter an till en rad andra ämnen, till exempel bild.

De klasser som deltar i pilotstudien får förtur att vara med i det “riktiga” massexperimentet i september–oktober!

Tidslinje

12 april
Anmälan öppnar – kostnadsfritt och öppet för alla låg- och högstadieklasser.

26 april
Lärarhandledning med utförliga instruktioner skickas ut.

1–31 maj
Insamlingsperiod för pilotstudien.

Så här gör ni!

Planera för 2–3 lektionstimmar under maj månad, men du kan anpassa ert deltagande efter dina elever och era förutsättningar.

Under första lektionen fotar ni det ni ser på väggarna i ert klassrum, korridorer och på andra platser i skolan. Det kan vara anslag, skyltar, konst eller klotter – ni fotar det ni hittar!

Efteråt skickar eleverna in sina bilder och gör en första analys direkt via ett digitalt formulär i Jotform, som fungerar på både dator, surfplatta och i telefon. Du som lärare får inloggningsuppgifter och instruktioner i god tid före genomförandet, och du kan läsa av och justera svaren i efterhand.

Nästa lektionstillfälle gör ni en lite mer djupgående analys. Ni kan prata om vem som är avsändare och mottagare för budskapen på väggarna, vilka funktioner budskapen har, liksom vad väggarnas budskap säger om skolan i dagens samhälle.

Vi skickar ut instruktioner och bakgrundsmaterial i slutet av april!

Anmälan

Du anmäler din klass helt kostnadsfritt här. Vi återkopplar i slutet av april till er som blivit utvalda att medverka i pilotförsöket.

Vad säger skolans väggar är ett samarbete mellan forskare vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Projektet är vetenskapsfestivalen ForskarFredags massexperiment 2024. ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night and Researchers at Schools.

Vill du ha mer information om projektet? Kontakta David Borgström, projektledare Vetenskap & Allmänhet.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

David Borgström

Tel 070 740 18 56

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *