VA tilldelas Svenska Unescopriset 2022

Skapad:

2022-06-30

Senast uppdaterad:

2023-10-17

Vetenskap & Allmänhet, VA, har gjort viktiga insatser för en öppen
vetenskap, såväl nationellt som internationellt. Därför får
föreningen Svenska Unescopriset 2022.

Årets Svenska Unescopris tilldelas den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, som sedan 20 år tillbaka bedriver en omfattande verksamhet för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

– Unesco arbetar för en vetenskap som delas i solidaritet mellan människor och länder, ett uppdrag som idag är mer angeläget än någonsin. Med priset vill Svenska Unescorådet uttrycka sin stora uppskattning för den ovärderliga insats som Vetenskap & Allmänhet gör i Unescos anda, och i linje med sin vision: ”en vetenskap tillgänglig för alla”, säger Lena Sommestad, ordförande för Svenska Unescorådet.

I motiveringen till priset betonas att föreningens projekt och aktiviteter når ut brett i Sverige och väcker ett stort engagemang. Därtill har VA gjort viktiga insatser för en öppen vetenskap, såväl nationellt som internationellt. Inte minst har föreningen spelat en viktig roll i processen att utveckla och sprida information om Unescos nya, globala rekommendation om öppen vetenskap.

VA prisas för framstående insats inom Unescos verksamhetsområden utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

– Vi är väldigt hedrade och glada att tilldelas priset! Världen behöver öppen vetenskap för att kunna ta sig an stora utmaningar och göra kloka val för framtiden. Forskningen blir också bättre och mer användbar när forskarna involverar omvärlden i dialog. Svenska Unescopriset är en viktig uppmuntran i vårt arbete med att främja detta, säger Cissi Askwall, generalsekreterare VA.

Syftet med Svenska Unescopriset är att uppmärksamma en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Priset delas ut under Almedalsveckan på Arena för forskning och demokrati på Joda bars innergård i Visby, måndagen den 4 juli kl. 17.00 –18.00. Prisutdelare är av Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *