Forskning om forskningskommunikation på frammarsch

Skapad:

2020-05-07

Senast uppdaterad:

2022-12-07

Forskningskommunikation är ett ungt men växande forskningsområde. Än så länge finns få forskare i Sverige. De senaste tio åren har bara 23 artiklar publicerats i områdets tre viktigaste tidskrifter av forskare i Sverige. Det visar en ny översiktlig kartläggning gjord av Vetenskap & Allmänhet på uppdrag av Vetenskapsrådet.

De senaste tio årgångarna av tidskrifterna JCOM – Journal of Science Communication, Public Understanding of Science och Science Communication har gåtts igenom. Under åren 2010–2019 förekom 23 artiklar skrivna av totalt 28 unika författare verksamma i Sverige. Forskning i forskningskommunikation sker i utrymmet mellan flera forskningsområden, något som illustreras i resultaten.

– Forskarna har i regel sin huvudsakliga hemvist i ett annat forskningsområde, ofta inom sociologi, utbildningsvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap, Det finns alltså en överlappning mellan forskningskommunikation och andra områden, berättar Gustav Bohlin, utredare Vetenskap & Allmänhet, och ansvarig för rapporten.

De lärosäten där flest av forskarna arbetade är Linköpings universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Internationellt sett har flest artiklar i de tre tidskrifterna under de senaste fem åren författats av forskare från USA, Storbritannien, Tyskland, Australien, Nederländerna och Spanien.

I rapporten Forskning om forskningskommunikation i Sverige ges även en bakgrund till forskningsområdet som helhet, med tidskrifter, organisationer, nätverk och konferenser.

– Sannolikt pågår en hel del forskning i Sverige som rör forskningskommunikation men som publiceras i kanaler som hör till andra områden, säger Gustav Bohlin.

Han tror att en nationell struktur eller forskningsmiljö för forskningskommunikation i Sverige skulle kunna stärka området och möjligheterna till samarbete.

Rapportens innehåll presenteras och diskuteras vid ett dialogseminarium på Linköpings universitet, campus Norrköping, den 28 september.

Ta del av rapporten Forskning om forskningskommunikation i Sverige – En översiktlig kartläggning.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *