Hur gör vi bioekonomi till en självklarhet?

Skapad:

2019-03-07

Senast uppdaterad:

2023-02-16

Vad är egentligen bioekonomi? Är det alltid klimatsmart? Betyder det hållbart brukande av naturresurser? Vad innebär biobaserad produktion och förnybara resurser? Inkluderar bioekonomi cirkulär ekonomi och ekosystemtjänster, eller något annat? Vid två workshops i december och januari diskuterade intressenter på området hur vi kan öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi.

Bild från Workshop nr 2: Vad är INTE Bioekonomi? Foto: VA

VA är partner i EU-projektet BLOOM Bioeconomy som särskilt fokuserar på unga. Ett europeiskt nätverk av regionala noder utformar aktiviteter, både regionalt och på EU-nivå, tillsammans med intressenter. Varje nod (Hub) har ett fokus utifrån den egna regionens förutsättningar. VA ansvarar tillsammans med JAMK, University of Applied Sciences, i Jyväskylä, Finland, för BLOOM Nordic Hub med tonvikt på skogsnäring och nya skogsbaserade material.

Hur kan människor ta till sig möjligheterna med bioekonomi så att samhället blir mer klimatsmart, använder mindre fossilt bränsle och mer biobaserade råvaror? Det var en av utmaningarna för deltagarna att ta sig an i de två workshops som VA arrangerade i december och i januari i Stockholm.

För att kunna kommunicera och utforma aktiviteter behöver alla ha en gemensam uppfattning om vad bioekonomi är. Utifrån diskussionerna vid workshoparna har vi tagit fram en möjlig definition av begreppet:

BIOEKONOMI är ekonomi och samhällsutveckling baserad på FÖRNYBARA RESURSER. Det är en verksamhet som består av produkter/tjänster från naturtillgångar, biobaserade material och processer (mark, skog, hav och sötvatten). Bioekonomi innefattar också handel med ekosystemtjänster. Bioekonomi KRÄVER omställning av processer och kompetens i samhället. En övergång till Bioekonomi KAN leda till en hållbar samhällsutveckling och till en cirkulär ekonomi.

BIOEKONOMI är att INTE använda ändliga resurser som fossila råvaror och mineraler. Den BEHÖVER INTE vara småskalig, ekologisk, cirkulär, hållbar, giftfri eller “gullig”!

Redan i dag finns en mängd regionala och nationella aktiviteter och kampanjer för skogsnäring, skogsbaserade produkter och nya innovativa material. Den nordiska noden vill omsätta det som diskuterats i praktik och utveckla kommunikationsaktiviteter för unga, särskilt tjejer. Ett av målen med BLOOM är just att samla regionala och nationella aktörer för samarbete och kunskapsöverföring, och att utveckla nya sätt att nå ut till allmänheten och unga.

Nytt material om bioekonomi i skolan

Ett sätt att nå yngre är via skolan. Projektpartnern European Schoolnet har därför utvecklat ett utbildningsmaterial för olika åldrar tillsammans med ett 20-tal lärare från Belgien, Grekland, Israel, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Österrike, BLOOM School box blir tillgänglig på BLOOM-projektets webbplats i mars  – School network

Är du lärare och vill lära dig mer om bioekonomi? BLOOM MOOC är en online-kurs för lärare och  kursen ”Boosting Bioeconomy Knowledge in Schools” startar den 4 mars.

Vill du vara med?

Vi vill öka ungas intresse för och kunskap om bioekonomi och skogsnäringens alla möjligheter, och lyfta dessa frågor i klimatdebatten. Nästa steg är att utforma kommunikationsaktiviteter. Är du intresserad av att vara med i arbetet och göra bioekonomi till en självklarhet? Kontakta oss!

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *