Nyckelpigor och artificiell intelligens – hela Sverige forskar!

Skapad:

2018-04-26

Senast uppdaterad:

2023-03-06

Pressmeddelande 180426

Den biologiska mångfalden är hotad. Kan en app som känner igen olika arter av nyckelpigor bidra till en lösning? I ForskarFredags massexperiment 2018 – Nyckelpigeförsöket – bjuder forskare vid Naturhistoriska riksmuseet in alla intresserade att vara med och forska.

Vi människor påverkar naturen på olika sätt och hotar den viktiga mångfalden av växter och djur. För att kunna göra något åt saken behöver vi mer information om problemet.
Kruxet med att övervaka mångfald är att det ofta krävs expertkunskaper för att skilja olika arter åt. Och det finns inte tillräckligt många experter för att de ska klara av uppgiften själva.

– En app som automatiskt identifierar olika arter skulle dels underlätta arbetet för experterna, men framförallt göra det möjligt för alla intresserade att vara med och samla in kunskap om hur jordens växter och djur kan skyddas, säger Miroslav Valan, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och företaget Savantic.

I Nyckelpigeförsöket vill Miroslav ha hjälp av skolelever och andra intresserade för att utveckla just en sådan mobilapp. Målet är att appen ska känna igen Sveriges mer än 60 arter av nyckelpiga. För att träna appen behöver Miroslav nu massor av bilder på svenska nyckelpigor.

– Vi hoppas att både allmänheten och skolelever i alla åldrar, i alla delar av Sverige, vill vara med och fotografera nyckelpigor. På köpet får man kunskap om hur forskning går till, om biologisk mångfald, och om hur artificiell intelligens kan bidra till att lösa samhällsutmaningar, säger Martin Bergman, projektledare för Nyckelpigeförsöket på Vetenskap & Allmänhet, som samordnar ForskarFredag.

Allt som krävs för att delta är en smarttelefon eller läsplatta och en specialutvecklad app som kommer att kunna laddas ner från ForskarFredags webbplats i början av juni. Fotograferingen sker under sensommaren och tidig höst. Den färdigtränade appen kommer att finnas tillgänglig våren 2019.

Nyckelpigeförsöket är en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som arrangeras över hela landet den sista fredagen i september varje år sedan 2006. ForskarFredag firas i år den 28–29 september i Blekinge, Borås, Dalarna, Eksjö, Falköping, Gotland, Göteborg, Halland, Jönköping, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, Piteå, Skellefteå, Skövde, Stenstorp, Stenungsund, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, Öland, Örnsköldsvik och Östersund.

Syftet med ForskarFredag är att skapa mötesplatser för forskare och allmänhet och visa upp forskning som bedrivs i hela Sverige.

För mer information, se www.forskarfredag.se eller kontakta:

Miroslav Valan, forskare Naturhistoriska riksmuseet och Savantic AB, [email protected], tel 072-540 42 67.
Martin Bergman, projektledare Nyckelpigeförsöket, Vetenskap & Allmänhet, [email protected], 070-255 38 91.
Lena Söderström, projektledare ForskarFredag Sverige, Vetenskap & Allmänhet, [email protected], 070-716 06 44.

Nyckelpigeförsöket genomförs med stöd av Formas samt EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions, en del av Horisont 2020 GA No 642241 till Miroslav Valan.

ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night och arrangeras av svenska lärosäten, science centers, museer, forskningscenter, kommuner och regioner. Evenemangen samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av nationella samarbetspartners samt EU-kommissionen genom utlysningen European Researchers’ Night under Marie Sklodowska-Curie actions, en del av Horisont 2020.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *