Svenska folket: Dialog mellan forskare och samhälle behövs

Skapad:

2015-06-17

Senast uppdaterad:

2022-01-10

De flesta svenskar har ett högt förtroende för forskare. Det råder även stor enighet om att satsningar på forskning leder till ett bättre samhälle för alla. Det visar en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet och SOM-institutet.

201506-VA-SOM2014-940px

Sedan 2002 undersöker Vetenskap & Allmänhet, VA, i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet varje år svenska folkets syn på vetenskap och forskning. I den senaste mätningen uppger 62 procent att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för hur forskare sköter sitt jobb. Det är betydligt högre än för till exempel rikspolitiker och journalister som ligger på 32 respektive 29 procent. Högst förtroende har allmänheten för sjuksköterskor och poliser (89 respektive 65 procent).

– Många faktorer påverkar människors förtroende. Vi ser till exempel att unga, högutbildade och de som bor i storstäder har högst förtroende för både forskning och forskare. Men även politiskt engagemang och särskilt mellanmänsklig tillit tycks påverka förtroendet i positiv riktning, säger Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap och föreståndare vid SOM-institutet.

Forskningen som svenska folket vill satsa på

Även om förtroendet har stigit lite grann för forskning inom samtliga fakultetsområden så är det, precis som tidigare år, stora skillnader mellan områdena. Medicin ligger i topp; 74 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för medicinsk forskning som bedrivs i Sverige. Därefter följer Teknik (64 procent), Naturvetenskap (59) och Samhällsvetenskap (47). Längst ned på listan återfinns Utbildningsvetenskap (39 procent) och Humaniora (38).

– Här finns intressanta samband att undersöka framöver. Vad är det som gör att medicin alltid ligger högst på listan, och att utbildningsvetenskap och humaniora hamnar långt efter? Vi förbereder nu en ny delstudie där vi ska titta närmare på hur olika faktorer påverkar förtroendet, säger Maria Lindholm, chefsutredare på VA.

Varje år frågas också om hur viktigt det är att vi i Sverige satsar på forskning på världsbästanivå inom en rad områden. Sett till genomsnittssiffrorna sedan undersökningarna påbörjades 2002, är det sex områden som en majoritet av svenska folket tycker att det är mycket viktigt att Sverige satsar på. Överst på listan är Cancer (78 procent), följt av Hjärt- och lungsjukdomar (69), Energi (57), Miljö (56), Reumatiska sjukdomar (55) och Klimat (53). Samtliga rör alltså antingen naturvetenskap eller medicin.

Viktigt med dialog mellan forskare och samhälle

De allra flesta instämmer i påståendet att ”det är viktigt att forskare för en dialog med det omgivande samhället”. På en skala från 1 = helt felaktigt till 7 = helt riktigt, är medelvärdet i undersökningen 6,20. Nästan lika starkt är stödet för ”det är viktigt för forskare att samarbeta med näringsliv och industri” (6,05) och att ”ökad satsning på forskningen ger ett bättre samhälle för alla” (6,01). Lite större osäkerhet råder om huruvida ”forskare som samverkar med andra utanför högskolan ska prioriteras när pengar till forskning fördelas” (5,15).

– Dialog mellan forskare och samhälle lyfts nu i många olika sammanhang, inte minst på EU-nivå, som avgörande för att forskningen ska kunna tackla de stora samhällsutmaningarna. Det är både intressant och glädjande att se att vi svenskar tänker likadant, säger Maria Lindholm.

Årets rapport baseras på resultaten av 2014 års undersökning och är skriven av Annika Bergström, undersökningsledare, och Henrik Oscarsson, föreståndare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Undersökningen ingår i projektet Vetenskapen i Samhället, ett samarbete mellan VA och SOM-institutet, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Ta del av rapporten Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2014

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *