Riskbilden – hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen

Skapad:

2013-03-18

Senast uppdaterad:

2022-01-10

VA-rapport 2013:1

Forskarfredags massexperiment 2012 handlade om att undersöka vilka platser, situationer och föremål som barn och ungdomar uppfattar som mest riskfyllda. Under en höstmånad fotograferade över 700 elever i alla åldrar, runt om i Sverige, något riskfyllt.

Bilderna, tillsammans med en beskrivning, laddades upp till en databas och forskaren Erika Wall kategoriserade och analyserade materialet.

I trafiken, byggnader, naturen, hemmet och på skolgården upplever många barn och ungdomar att det finns risker. Även annat, som miljöförstöring, ensamhet och dålig mat, tas upp i bildberättelserna.

Eleverna har genom försöket fått bidra med sin kunskap om var det finns riskmiljöer och forskningen har fått underlag för att gå vidare och försöka förebygga dem. Resultaten redovisas i en populärvetenskaplig rapport författad av Erika Wall, sociolog, verksam vid Risk- och krisforskningscentrum på Mittuniversitetet.

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Riskbilden – hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen