Skolbarn hjälper forskare undersöka risker

Skapad:

2012-05-14

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vilka risker upplever barn och ungdomar i sin vardag? Det söker forskare nu hjälp med att kartlägga! Barnen får själva fotografera situationer, platser eller föremål som de upplever som riskfyllda. Dessa tusentals bilder kommer att analyseras som en del i vetenskapsfesten ForskarFredag.

Aldrig tidigare har man på detta sätt undersökt vad unga själva definierar som riskfyllt. Forskningen har oftare handlat om att mäta risker för särskilt utsatta barn, samtidigt som de allra flesta olyckor inte drabbar riskgrupper och uppstår i vardagliga situationer.

– Jag vill veta vilka risker barnen ser i sin omgivning, och om barn i olika åldrar och på stora och små orter lägger märke till olika risker. Med den kunskapen kan vi förbättra riskkommunikationen, och i förlängningen öka deras trygghet, säger Erika Wall, forskare i sociologi på Risk- och krisforskningscentret RCR vid Mittuniversitetet.

Jag vill veta vilka risker barnen ser i sin omgivning, och om barn i olika åldrar och på stora och små orter lägger märke till olika risker.

Under flera år har skolelever samlat in data till ett massexperiment i samband med ForskarFredag. I år medverkar de för första gången i samhällsvetenskaplig forskning.

– Genom att medverka i ett forskningsprojekt hoppas vi att eleverna både lär sig mer om vad forskning är och blir nyfikna på forskaryrket, säger Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare vid VA som samordnar ForskarFredag.

ForskarFredag äger rum den 28 september 2012. På 28 orter runtom i Sverige är barn och vuxna välkomna att prova på forskning, experimentera, undersöka och komma forskare nära. Aktiviteterna är öppna för alla, med barn och unga som en särskilt viktig målgrupp.

EU-kommissionen har utlyst den fjärde fredagen i september till Researchers’ Night som firas över hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och har anordnats sedan 2006.

ForskarFredag och massförsöket genomförs med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *