Vetenskapen i Samhället under ett decennium – en analys av SOM-undersökningarna 2002–2010

Skapad:

2012-03-21

Senast uppdaterad:

2022-01-10

VA-rapport 2012:2

I projektet Vetenskapen i Samhället har VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet alltsedan 2002 undersökt opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. I denna rapport görs en analys över hela tioårsperioden.

Förtroendet för forskare och forskning tycks sakta sjunka över tid, men nedgången sker framför allt i vissa grupper, de med låg utbildningsnivå och de äldre. I andra grupper har förtroendet till och med ökat. Det gäller framför allt bland de högutbildade. Skillnaderna mellan grupperna ökar över den studerade tidsperioden.

Undersökningsfrågorna ingår i den nationella SOM-undersökningen. 3 000 enkäter har varje höst gått ut till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen, 16 år och äldre.

Analysen som presenteras i denna skrift är gjord och författad av Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap och Lennart Weibull, professor i journalistik – båda vid Göteborgs universitet.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]