VA-barometern 2010/11

Skapad:

2010-11-16

Senast uppdaterad:

2022-12-20

Förtroendet för forskare är på nedgång. Det visar VA-barometern 2010/11, Vetenskap & Allmänhets årliga undersökning av allmänhetens förtroende för vetenskap, kunskap och forskare.

  • En ökande andel tror att astrologi är en vetenskap.
  • Samtidigt stärks tilltron till forskningens möjligheter att bromsa klimatförändringar och att öka den ekonomiska tillväxten.

Det är några av resultaten i VAs årliga barometer, som görs genom drygt 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år och äldre. Mätningen är den nionde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

VA-rapport 2010:6


Författare: Karin Hermansson, Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: December 2010

Antal sidor: 28

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien i pdf format.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “VA-barometern 2010/11