Journalister om forskning

Skapad:

2007-03-20

Senast uppdaterad:

2022-12-15

Journalister är en grupp som har stort inflytande på ungdomars och vuxnas attityder och beteenden. VA genomförde 2005 en undersökning av journalisters attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskare samt en analys av hur det som produceras ser ut (VA-rapport 2005:5 Vetenskap i Press, samt 2005:6 Journalisters syn på Vetenskap).

Som en ytterligare fördjupning ställdes, inom ramen för den stora enkätundersökning av journalister som Göteborgs universitet genomförde vintern 2005/2006, två frågor om forskning och vetenskap. Resultaten och analysen, av professorerna Lennart Weibull och Sören Holmberg, presenteras i denna skrift.

VA-rapport 2007:1


Författare: Lennart Weibull och Sören Holmberg, Göteborgsuniversitet

Redaktör: Karin Hermansson, Vetenskap och Allmänhet.

Publicerad: mars 2007

Antal sidor: 46

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]