Forskares syn på Vetenskap och Allmänhet

Skapad:

2003-11-17

Senast uppdaterad:

2022-12-19

VA har uppdragit åt Temo att genomföra en intervjuundersökning om forskares syn på Vetenskap och Allmänhet och deras uppfattning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare.

Undersökningen genomfördes 7 – 22 oktober 2003 genom drygt fyrahundra telefonintervjuer fördelade på ca en fjärdedel med vardera professorer, lektorer (inklusive docenter och forskarassistenter), doktorander och forskare vid företag. Personer vid tjugo olika högskolor och universitet inom olika vetenskapsområden har intervjuats. Resultatet av undersökningen presenteras i denna skrift.

Ladda ner pdf här.

VA-rapport 2003:4


Författare: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: Ja

Antal sidor: 38

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]