Forskning, djurförsök och djurförsöksfria metoder.

Tid

27 november 2020, kl. 11:00–15:15
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Ett digitalt samtal om forskning, djurförsök och djurförsöksfria metoder med gymnasieklasser under ForskarFredag.

Veterinären och forskaren Elin Törnqvist på Karolinska Institutet samtalar med er och forskaren Martin Bergman på Vetenskap & Allmänhet under ForskarFredag 2020.*

Forskningen har under lång tid använt sig av djur i den vetenskapliga processen. Innan vi kan testa vaccin, läkemedel och behandlingar på en människa testar vi det på djur. Men varför gör vi det och är det ett måste? Hur används djurförsök i dag? Genom att titta närmare på hur djurförsök används i forskningen kan man diskutera vad vetenskap är och hur forskning går till, men även hur forskning bedrivs i dag och hur vi vill utföra forskning i framtiden.

Utveckling av nya djurfria metoder sker i dag vid många svenska universitet men kunskapen om de nya metodernas möjligheter och utmaningar är fortfarande begränsad i samhället. Fördomar bromsar utveckling och användning av metoder som ersätter djurförsök. Föreställningar om att alla djurförsök går att ersätta behöver också vädras och bemötas. Ett öppet samtal om djurförsök med acceptans för oliktänkande kan minska fördomar och öka intresset för metodutveckling.

Sveriges 3R-center, som arbetar för en ökad djurvälfärd och för att färre djur ska användas i försök, bjuder in till ett digitalt samtal om djurförsöksfria metoder. Samtalet kommer att genomföras med klasser i Jönköpings län, men det finns plats för några gymnasieklasser till från andra orter. Först till kvarn.

Vi vill tillsammans med eleverna skapa en dialog om djurförsöksfria metoder i en tid då medicinsk forskning och behovet av nya läkemedel och vaccin är i fokus för det offentliga samtalet. Vi vill också öka kunskapen om och förståelsen för djurfria metoder, men också belysa varför djurförsök finns och hur de används idag.

Tid:

Fredagen den 27 november, välj mellan:

  • kl. 11-12.15
  • kl. 14- 15.15

Plats:

Digitalt via Zoom (länk skickas ut innan seminariet till anmälda klasser)

Arrangör:

Aktiviteten är ett samarbete mellan Sveriges 3R-center, den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, veterinären och forskaren Elin Törnqvist på Karolinska Institutet.

Mer information:

Läs mer om Sveriges 3R-center på Jordbruksverkets webbplats.
Kontakta Martin Bergman, [email protected] för info om och anmälan till aktiviteten.

Se även fler aktiviteter för både skola och allmänhet under ForskarFredag på ForskarFredags webbplats.

* Fotografer: Ademortuus/CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, Jordbruksverket – nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål/Klara Ferngren och Gustaf Waesterberg.

 

Kontakt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *