Skolelever ska hjälpa forskare att tolka budskapen i skolmiljön

Skapad:

2024-02-06

Senast uppdaterad:

2024-02-06

Vilka budskap syns på väggarna i svenska skolor? Vem riktar de sig till och vem står som avsändare? Det ska skolelever och lärare hjälpa forskare att undersöka i projektet Vad säger skolans väggar, ForskarFredags massexperiment 2024.

Alla barn i Sverige möts och vistas i skolan, och skolmiljön är en helt central plats i unga människors liv. Förutom att ge elever ämneskunskaper ska skolan erbjuda barn inflytande över sitt lärande. Skolans värdegrund och uppdrag trycker också på att utbildningen ska präglas av respekt för människors olikheter och ge eleverna förståelse för värdet av kulturell mångfald. Skolan har både möjlighet och ansvar att stärka förmågor hos eleverna som berör demokrati, normer, värden, rättigheter och skyldigheter.

Skolans miljö är också fylld av språkliga och visuella meddelanden. I medborgarforskningsprojektet Vad säger skolans väggar kommer lärare och skolklasser från låg- och högstadiet under 2024 att hjälpa forskare att undersöka på vilket sätt – och i vilken grad – det demokratiska uppdraget manifesteras via de skyltar, lappar och meddelanden som finns på väggarna i klassrum, korridorer och gemensamma utrymmen. Studien kommer även undersöka vilka budskap dessa meddelanden förmedlar och vilka funktioner de fyller, samt vilka som är avsändare och tänkta mottagare.

Schoolscapes – budskap i den offentliga miljön

Projektet, som är ForskarFredags massexperiment 2024, kombinerar två forskningsansatser: Linguistic landscapes och medborgarforskning. Inom linguistic landscapes och det mer avgränsade området Schoolscapes undersöks institutioners och offentliga miljöers olika budskap. I medborgarforskning deltar allmänheten i forskningsprocessen, vilket gör det möjligt att samla in och analysera stora mängder data, samtidigt som medborgare, här skolelever, får insikt i vad vetenskap är och hur forskning går till.

I studien, som går ut på att elever och lärare fotograferar av och analyserar meddelanden på skolans väggar, står två frågor i centrum:

  • Hur samspelar budskapen på skolans skyltar och anslag med de grundläggande värderingarna i skolans styrdokument?
  • Vilka roller skapas av skyltarna och anslagen och vilka resurser – språk, bilder, filmer, etc – används?

Vad säger skolans väggar är ett samarbete mellan forskare inom språk- och utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Är du lärare och vill delta med din klass? Eller vill du ha mer information om projektet? Kontakta David Borgström, projektledare Vetenskap & Allmänhet.

Kontakt

David Borgström

Tel 070 740 18 56

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *