GÄSTKRÖNIKA: Unga människor behöver kunskap om forskning och naturvetenskapliga metoder

Skapad:

2023-01-28

Senast uppdaterad:

2023-04-17
Metoder

Lisa Andersson, kommunikatör på Sveriges 3R-center

En forskare måste alltid försäkra sig om använda den bästa tillgängliga metoden för att få svar på sin forskningsfråga. Ibland kan det vara ett djurförsök, men det finns allt fler metoder där vi inte behöver använda djur. Den kunskapen är viktig att få redan på gymnasiet.

Att vi använder djur för att testa olika ämnen och för att studera sjukdomar känner de flesta av oss till. Men varför och hur vi använder försöksdjur, det är inte lika känt utanför forskarsamhället. Inte heller att det faktiskt finns alternativ till djurförsöken. Idag har vi ersatt flera traditionella djurförsök med till exempel avancerade cellmodeller, datasimuleringar och AI.

I vårt uppdrag ingår att sprida kunskap om djurförsök och 3R, bland annat till unga människor som är framtidens forskare och metodutvecklare.

Sverige har ett nationellt kompetenscentrum som ska främja arbetet med att ersätta, minska och förfina djurförsök: Sveriges 3R-center. 3R är ett internationellt begrepp som står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine. I vårt uppdrag ingår att sprida kunskap om djurförsök och 3R, bland annat till unga människor som är framtidens forskare och metodutvecklare. Det gör vi på olika sätt:

Vi deltar i vetenskapsfestivalen ForskarFredag som sker varje höst. Vi bjuder då in klasser från hela landet att träffa forskare som använder både djurmodeller och djurfria modeller i sin forskning. Eleverna får själva reflektera över val av metod och associera fritt om hur framtidens experiment kan fungera.

För att öka elevernas möjlighet till kunskap om forskning och naturvetenskapliga metoder har vi tagit fram ett utbildningsmaterial särskilt anpassat för gymnasiet. Materialet är webbaserat och öppet att använda för vem som helst. Det består av tre lektioner, som fungerar fristående eller i en serie, och som alla är kopplade till kursplanen.

En lektion ger en introduktion till forskning och forskningsmetodik, där eleverna får lära sig hur en forskare arbetar med olika naturvetenskapliga metoder. De får också lära sig vad djurförsök är och vad begreppet 3R står för.

En annan lektion ger eleverna mer kunskap om djurförsök och försöksdjur. De får också lära sig om och själva resonera kring hur man kan se på djurförsök utifrån olika etiska teorier.

En tredje lektion fokuserar helt på innovation och djurförsöksfria forskningsmetoder och hur de kan användas för att ersätta djurförsök.

Genom att belysa djurförsök ur olika perspektiv vill vi nyansera bilden och ge unga människor en större förståelse för forskning och val av metod.

Just nu pågår en skrivartävling för gymnasiet i vår regi. Vi uppmuntrar gymnasieelever att skriva en berättande text om hur en värld utan djurförsök skulle se ut och hur den hade skilt sig från vår verklighet. Hur skulle vi studera sjukdomar och nya ämnen eller kemikalier i en värld utan djurförsök? Hade vi haft mer eller mindre kunskap än den vi har idag?

Tävlingen pågår under februari och bidragen kommer att bedömas av en jury där bl.a. VAs generalsekreterare Cissi Askwall är med. Det bästa bidraget vinner pengar till klasskassan.

Ämnet djurförsök kan skapa reaktioner i samhället och givetvis även hos elever. Det kan resultera i starka känslor och uttryck. Genom att belysa djurförsök ur olika perspektiv vill vi nyansera bilden och ge unga människor en större förståelse för forskning och val av metod.

/Lisa Andersson

kommunikatör på Sveriges 3R-center

Sveriges 3R-center är en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige. Centret arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, Kommitténs ledamöter är representater från flera VAs medlemsorganisationer.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *