GÄSTKRÖNIKA: Samhället stärks när forskning och folkbildning gifter sig!

Skapad:

2022-11-29

Senast uppdaterad:

2023-04-17
folkbildning

Kim Reenaas Foto: Bodil Bergman Hughes

Förra året fyllde vår demokrati 100 år. Folkbildning, vars syfte är att stärka och utveckla demokratin, är äldre än så. Redan 1894 höll Oscar Olsson de första så kallade studiekurserna, som snabbt utvecklades till de studiecirklar som än idag är en viktig byggsten i det vi kallar folkbildning.

Folkbildningsrådet gjorde 2021 en fördjupad analys av just sambandet mellan folkbildning och demokrati i rapporten Folkbildningens betydelse för demokratin. Där konstaterar Folkbildningsrådet att det inte är tillräckligt att människor samlas och samtalar. För att det ska stärka och utveckla demokratin krävs att samtalet förs på ett visst sätt – ”det demokratiska samtalet”.

Kännetecknande för dessa demokratiska samtal är också att de vilar på en tilltro till fakta och vetenskap.

I rapporten beskrivs också en utveckling som motverkar detta – där samtal istället riskerar att grundas i desinformation och känsloargument. I en sådan utveckling måste vi alla bidra. Inte bara med evidensbaserat förhållningssätt till våra egna uppdrag, utan också att överlag verka för att människors tilltro till fakta och vetenskap stärks.

Ett av IOGT-NTO:s bidrag i detta är arbetet med att årligen ta fram forskarrapporter kring relevanta teman. Temat för forskarrapporten 2017 var alkohol och cancer. Just sambandet mellan alkoholkonsumtion och cancer har länge varit känt för forskare och akademi. Frågan var om dessa kunskaper också kunde spridas på ett sätt som skapar delaktighet och en vilja att påverka politiska beslut så att kunskapen kommer till ännu mer nytta?

Alkoholkonsumtion är en av de främsta individuellt påverkbara riskfaktorerna för att få cancer (Folkhälsomyndigheten). I en undersökning som genomfördes på uppdrag av Europeiska kommissionen 2010 visade det sig att Sverige sticker ut som det land som hade den klart lägsta kunskapen inom EU om det här sambandet.

Den forskarrapport som togs fram 2017 användes därför till en mängd informationsinsatser och påverkansarbete. Bland annat utformades ett studiematerial som har använts i studiecirklar. Under 2020 mobiliserades för att lyfta frågan i samband med att EU:s nya cancerplan skulle utarbetas. I det öppna samrådet om cancerplanen lämnades en mängd synpunkter från enskilda personer i syfte att lyfta just alkoholens roll.

När EU:s cancerplan nu är färdigställd ser vi att forskningen och folkbildningen har fått effekt!

EU:s cancerplan innehåller tydliga verktyg för alkoholpolitiken som kommer att kunna leda till en minskning av cancerfall inom EU. Arbetet fortsätter och idag arbetar civilsamhällets aktörer, myndigheter och regioner målmedvetet för att fortsätta öka kunskapen för att rätt åtgärder ska kunna sättas in på alla nivåer.

IOGT-NTO är medlemmar i Vetenskap & Allmänhet för att vi tillsammans med andra vill fortsätta utveckla hur forskning och forskningsresultat kan spridas och användas på ett sätt som stärker samhället. Dels genom dess direkta betydelse för politiken och annat beslutsfattande, men också genom alla människor som i framföranden, samtal och debatt använder sin röst för att bidra och påverka i frågor som berör allas vår gemensamma framtid. 

På detta sätt blir samhället starkare när forskning och folkbildning gifter sig!

/ Kim Reenaas

generalsekreterare IOGT-NTO

Kim Reenaas är generalsekreterare för IOGT-NTO och hon har en akademisk bakgrund inom juridik och arbetsvetenskap. IOGT-NTO vill öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol eller andra droger. IOGT-NTO är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars verksamhet vilar på nykter grund och syftar till att stärka demokrati och solidaritet.

IOGT-NTO har varit VA-medlemmar sedan 2019. Läs mer om organisationen här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *