Var med och medborgarforska för miljön!

Skapad:

2022-03-18

Senast uppdaterad:

2022-05-01

Plast är ett viktigt material, men skapar stora miljöproblem när det hamnar i naturen. I Plastexperimentet får du och dina elever vara del av ett forskningsprojekt som ska kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige. 

Vad handlar Plastexperimentet om?

Plast är ett bra och viktigt material – lätt, formbart och tåligt. Men det är också det som gör plast problematiskt för miljön. Plast i naturen är ett globalt miljöproblem som leder till negativ påverkan på människor, djur och växter. Överanvändning av engångsplast och förpackningar liksom bristande avfallshantering gör att plast många gånger hamnar i naturen i stället för att återvinnas. För att minska mängden plastskräp i naturen behöver vi förstå mer om var, när och varför plast hamnar där. 

Genom ett medborgarforskningsprojekt, i form av ForskarFredags Massexperiment, där deltagare i hela Sverige samlar in och kategoriserar plastskräp, kommer forskaren Bethanie Carney Almroth på Göteborgs universitet kunna göra en vetenskaplig studie av omfattningen av plast i svensk natur. Hur mycket plast finns det? Vilket typ av plast är det och hur varierar det mellan olika platser och naturtyper? 

Hur går det till?

Varje grupp deltagare väljer en av sex naturtyper och samlar plastskräp längs en 100 meter lång sträcka. Det samlade skräpet vägs och sorteras i olika plastkategorier (t.ex. engångsbestick, sugrör och plastpåsar). Resultaten rapporteras sedan in via ett digitalt verktyg. Denna insamlingsdel passar bäst för elever i årskurs 4 och uppåt.

Efter insamling finns det möjlighet att undersöka vilka slags plaster man hittat i den frivilliga analysdelen. Det görs genom att testa plastens egenskaper i till exempel vatten, olja och under förbränning. Genom utfallet av testerna och en särskild bestämningsnyckel går det att avgöra vilken plast (polymertyp) det är. Analysdelen kan genomföras från årskurs 7 och uppåt.

Plastexperimentet sker under två perioder 2022:

  • Veckorna 17–18 för skolor i samband med Håll Sverige Rents Skräpplockardagarna.
  • Veckorna 37–38 för skolor, föreningar och privatpersoner inför den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag som samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

Din skola/klass kan delta i en eller båda insamlingsperioderna. Anmälan krävs för att få inlogg till rapporteringsportalen.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen finns fakta om plast och nedskräpning, instruktioner för att genomföra aktiviteten, förslag till lektionsupplägg och information om hur Plastexperimentet kopplar till skolans läroplan.

Anmälan 

Anmälan sker på www.plastexperimentet.se.
OBS! Sista dagen för anmälan till vårens insamling är den 18 april.

Kontaktpersoner:

Martin Bergman, projektledare på Vetenskap & Allmänhet


Plastexperimentet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, föreningen Vetenskap & Allmänhet, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och Håll Sverige Rent. Plastexperimentet finansieras delvis av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa (GA No:101061464) via European Researchers’ Night.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *